Olika bearbetning – olika resultat

Den 18 september förra året såddes höstvete med sju olika maskiner nere på Borgeby i Skåne. Etableringsmetoderna varierade från plöjt system till direktsådd. Vid en demonstration på Borgeby Fältdagar presenterade rådgivarna Camilla Persson och Marcus Willert ut resultaten.

Höstveteetableringen var ett nytt inslag bland demonstrationerna på årets Borgeby Fältdagar. Resultatet av varje maskin och bearbetningsmetod kunde beskådas direkt efter demonstrationen. Foto: Carolina Wahlberg

Samtliga maskiner har sått samma höstvetesort till en utsädesmängd av 175 kilo per hektar. Jordarten är en relativt lätt lera som har en självåterpackande karaktär. I alla försöken har det bredgödslats. Såtidpunkten, den 18 september, är en relativt normal såtid i området, berättar Camilla Persson, som är växtodlingsrådgivare på HIR Skåne samt är en av de ansvariga bakom försöket.

Olika etableringskoncept

Utöver olika maskinslag innefattar försöket även de olika etableringskoncepten direktsådd, minimerad bearbetning samt plöjt system. För att ge ett riktvärde kring etableringen har antalet skott per kvadratmeter räknats efter samtliga sju försök.

– Generellt brukar man prata om att man vill ha mellan 600 och 700 ax per kvadratmeter när man kommer in för skörd i augusti. Ligger vi högt skapas en hög konkurrens och grödan lägger fokus på att växa på höjden, istället för att lagra in kärnor. Får vi färre ax blir skörden lite väl låg och det blir mycket ogräs ute i fältet, säger Camilla.

Ogräs och temperatur

Camilla Persson lyfter ogrästrycket och temperaturen i jorden som extra intressanta aspekter, framför allt i de två direktsådda leden. Då det är mycket halm kvar i ytan i dessa led, har ogräset haft det mycket svårt att komma igenom. Camilla berättar att det enda man hittade i våras var enstaka våtarv och baldersbrå. Samtidigt är etableringen i de direktsådda leden inte lika jämn som i övriga led.

Ytterligare en aspekt är temperaturen i marken. När man jämförde de två direktsådda leden mot övriga fem led, låg temperaturen i de direktsådda två grader under övriga i april. I mitten av maj låg de en grad under och först runt den 20 till 25 maj var det samma temperatur i marken i alla sju leden.

Enligt Camilla, kan temperaturen ha viss betydelse för tillväxt och mineralisering, dock är det ännu en fråga hur mycket det påverkar.

– Man märker hur mycket det finns kvar att lära sig. Det är det som är kul med dessa försök, säger Camilla.

Resultatet efter Amazone Cirrus är väldigt många skott per kvadratcentimeter, hela 670 stycken. Grödan mäter 76 centimeter i höjd, vilket är det högsta av de sju försöken. Foto: Carolina Wahlberg

Amazone Cirrus 6003              

Plöjt system

Radavstånd: 12,5 cm

Billtyp: Skivbill

Bearbetningsdjup: Plöjningsdjup

Antal skott per kvadratmeter: 670

Överum Combi Jet 5406          

Plöjt system

Radavstånd: 12,5 cm

Fröna har placerats i 15 centimeter breda rader, vilket därmed skapar en så kallad ”bandsådd”. Grödorna mäter 72 centimeter, vilket är den lägsta planthöjden i försöket. Foto: Carolina Wahlberg
Billtyp: Släpbill

Bearbetningsdjup: Plöjningsdjup

Antal skott per kvadratmeter: 640

Horsch Focus 6TD                                          

Minimerad bearbetning – Strip-till

Radavstånd: 17,6 cm

Billtyp: Skivbill

Bearbetningsdjup: 25 cm

Antal skott per kvadratmeter: 530

Överum Combi Jet 5406 arbetar med sex meters arbetsbredd och ett radavstånd på 12,5 centimeter. Foto: Carolina Wahlberg

Väderstad Spirit 400 C Strip-drill

Minimerad bearbetning – Strip-till

Radavstånd: 16,7 cm

Billtyp: Skivbill

Bearbetningsdjup: 25 cm

Antal skott per kvadratmeter: 530

Claydon Hybrid

Direktsådd

Radavstånd: 30 cm

Billtyp: Gåsfot

Horsch Focus är en strip-till maskin, som bearbetar jorden i strimmor. Maskinen har djupgående pinnar som bryter upp en eventuell plogsula och den fungerar både till direktsådd eller sådd efter kultivator.Foto: Carolina Wahlberg

Bearbetningsdjup: 15 cm

Antal skott per kvadratmeter: 600

Väderstad Seed Hawk 800C

Radavstånd: 25 cm

Billtyp: Striptill

Bearbetningsdjup: 5-6 cm

Antal skott per kvadratmeter: 650

  Direktsåmaskinen Seed Hawk 800C har åtta meters arbetsbredd och ett ställbart billtryck upp till 150 kilo per bill. Såväl antalet skott som det låga ogrästrycket är fördelaktigt i försöket.Foto: Carolina Wahlberg

  Claydon Hybrid kommer från Storbritannien och är anpassad för alla möjliga typer av jordar. Antalet skott är relativt optimalt, enligt Camilla som även påpekar att det låga ogrästrycket är mycket intressant. Foto: Carolina Wahlberg

  Spirit 400C har fyra meters arbetsbredd och är inställd på 16,7 centimeters radavstånd för spannmål. Sådden sker som strip-till, där bearbetning och fröplacering sker i strimmor. Foto: Carolina Wahlberg

 

 

Vilhelm Ektander
Vilhelm Ektander
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades lördag den 25 juli 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Som man bäddar får man ligga

Krönika: Snart är det sommarlov för alla som i framtiden ska försörja oss. Några vet vad de vill jobba med, andra inte. En del har sommarjobb, andra inte. Många gånger leder sommarjobbet till insikter, både om arbetsliv och sig själv. För att möta framtida behov behöver rekryteringsunderlaget för rådgivare till lantbruket breddas. Hur många sommarjobb skapas det egentligen inom de gröna näringarna som tillsätts utanför familjekretsen? 

Kommentera