Kongress med raps i fokus – ”Här finns allt”

På den 14: upplagan av International Rapeseed Congress,IRC, i kanadensiska Saskatoon diskuterades allt från sorter och utveckling till olika behandlingar och neonikotinoider. Albin Gunnarsson från SFO har rapporterat löpande.

Lars-Johan Merin och Albin Gunnarsson från Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, var på plats i Kanada för att delta i kongressen om raps. Foto: Elisabeth Merin
Under kongressen har SFO:s Albin Gunnarsson rapporterat löpande på deras facebooksida. Även Lars-Johan Merin från SFO är på plats och deltar.

Första dagen diskuterades bland annat rapsmjöl som foderråvara och forskning visade att det i en del fall kan ersätta sojamjöl i foder. En slutsats var att rapsmjöl kan ersätta sojamjölet i värphönsfoder. Känslan efter första dagen tillsammans med 900 delegater från 33 olika länder, var enligt Gunnarsson, en sprudlande optimism för framtiden.

GMO OCH EKO EN ICKEFRÅGA

Under dag två gick man djupare in i rapsens genetik, Albin skriver följande:

”En intressant iakttagelse är att den inom EU så omdiskuterade frågan om GMO är en total ickefråga utanför vår europeiska bubbla. Här på kongressen i Saskatoon finns 900 delegater från en hel värld förutom från Europa, från Kina, Indien, Australien, nord och syd Amerika med flera som inget hellre vill än att försörja världens hungrande befolkning på ett uthålligt sätt. Då handlar det om mesta möjliga produktion på så skonsamt sätt för miljön som möjligt. Då är ekologiskt och GMO en ickefråga.”

I Albins sammanfattning är det tydligt att IRC erbjuder det mesta som har med raps att göra. ”Här finns allt” skriver Albin och meddelat att dagens fokus även handlade om herbicidresistens och ogräskontroll, integrerad insektskontroll, lantbrukarperspektiv på kanadensisk oljeväxtodling, kvävedynamik och mycket mer, skriver Albin.

Ann-Charlotte Wallenhammar föreläste om DNA-analys av jord samt om klumprotsjukan. Foto: Elisabeth Merin
Den svenska Ann-Charlotte Wallenhammar, som bland annat är välkänd för sin forskning om klumprotsjukan, höll även i ett föredrag om den svenskutvecklade modellen för DNA-analys på jord samt om klumprotsjukan. Christina Dixelius deltog även och höll i ett föredrag om Phoma.

NEONIKOTINOIDER PÅ ALLAS LÄPPAR

Neonikotinoider hade en självklar plats i debatten på kongressen och både Lars-Johan och Albin deltog i en global workshop om just detta ämne. Flera olika forskningsresultat radades upp och visade att bisamhällen inte påverkas av neonikotinoidbehandling när det handlar om nektar och pollen. Samtidigt redogjorde dock tyskarna forskning som visar resultatet av att damm som driver iväg vidd sådd och kan hamna i terräng och på så sätt påverka bin. Samtidigt visade man att både betning och såteknik kan förbättras för att minska förekomsten av damm.

Vad som händer kvartal tre 2016, när EU:s förbud ska utvärderas, ville ingen spekulera i. Man var dock överens om att rapsodlingen är hotad om det inte finns ett uthålligt insektsmedel.

Gunnarsson kan även avslöja att inte heller de brittiska bönderna kommer att få sin dispensansökan avseende neonikotinoider godkänd. Han skriver även:

”Storbritannien och Sverige är nog de länder som för närvarande lider mest av EU:s förbud mot neonikotinoider. Ett förbud som redan medfört att produktionen av raps flyttat till Ukraina och Ryssland vilka förväntas exportera tillbaka oljan till EU. På så sätt har vi lyckats flyttat problemet ut från den Europeiska bubblan.”

UTVECKLAD GRÖDA

Sista dagen på kongressen spenderades i fält. Temperaturen låg på cirka 31 grader och grödorna kämpar för att överleva torkan som råder just nu. Foto: Elisabeth Merin
Sista dagen spenderades i fält. Enligt Gunnarsson var en av höjdpunkterna när Keith Downey, som betecknas som fadern till dubbellång raps i Kanada, visade sorternas utveckling i fält sedan 1942. Förutom det visades olika sorter från hela familjen Brassica.

Albin Gunnarsson avslutar sina iakttagelser i det 31 grader varma kanadensiska fältet.

”En sak är dock slående, och jag observerade samma sak för sju år sedan. Förekomsten av insekter, framförallt nyttoinsekter som agerar predatorer är mycket stor när man inte har problem med vare sig rapsbaggar eller jordloppor. Den som sa att förekomsten av insekter minskat på grund odling av GM grödor skall nog åka och titta själv först och jämföra med ett Europeiskt fält.”

För att läsa Albin Gunnarssons fullständiga rapporter från IRC, gå in på Sveriges Frö- och Oljeväxtodlares facebooksida.

Nedan sjunger "The Kanola Kings" historien om den dubbellånga rapsens utveckling.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 10 juli 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera