EU-motstånd till nya GMO-regler

Det förslag som innebär att medlemsstater ska kunna förbjuda GMO grödor för foder och livsmedel inom sitt land möter motstånd i såväl EU-parlamentet som Ministerrådet.

Förslaget som kommer från EU-kommissionen innebär att medlemsstaterna ges möjlighet att förbjuda GM-produkter inom landet, om förbudet grundar sig på annat än hälso- och miljöaspekter.

Syftet med förslaget är att reda ut den oenighet som råder mellan medlemsländerna i denna fråga.

Förslaget har dock möts med skarp kritik och skepsis. I nuläget verkar det som att EU-parlamentets utskott för livsmedelssäkerhetsfrågor kommer att förkasta förslaget. Något som det även finns majoritet för i jordbruksutskottet.

I dag, den 13:e juli ska EU:s jordbruksministrar mötas i Luxemburg och de förväntas då förklara sitt motstånd till förslaget.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 13 juli 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste