Grönt ljus för neonikotinoider i England

I onsdags gav de brittiska myndigheterna grönt ljus för användning av neonikotinoider. Lättnaderna ses som ett ”akut undantag”, där 5 procent av den engelska oljeväxtarealen nu ges möjlighet att försvara sig mot jordloppor och bladlöss.

Brittiska lantbrukare tillåts använda neonikotinoider för akuta åtgärder. Foto: Carolina Wahlberg
Under 120 dagar tillåts det numera att fem procent, motsvarande cirka 30 000 hektar, av den brittiska oljeväxtarealen bekämpas med neonikotinoider. Därmed kommer lantbrukarna ha chans att exempelvis använda Modesto och Cruiser OSR för sina höstgrödor.
Bakom påtryckningarna för att häva förbudet mot användning av neonikotinoider står den brittiska branschorganisationen National Farmers´ Union, NFU.

Trots att han är nöjd över beskedet, uttrycker NFU:s vice ordförande Guy Smith, även en frustration över begränsningen på fem procent.

– NFU har jobbat oavbrutet för att lämna in en robust ansökan och vi är glada för att till slut få se ett positivt resultat. Dock, är vi väl medvetna om att detta inte är tillräckligt – jordloppshotet är ett utbrett problem i hela landet och den extremt begränsade utformningen av detta tillstånd kommer dessvärre inte att hjälpa den stora massan av lantbrukare som är i behov av skydd, säger han, till Farmers Weekly, och tillägger att man kommer att fortsätta arbeta för ytterligare lättnader.

– Vi kommer även att uppmana Defra (Department for Environment, Food & Rural Affairs, reds. anm.) att komma med lösningar för alla de lantbrukare vars grödor är kraftigt hotade av jordloppor, trots att de inte har tillgång till dessa produkter, säger Guy Smith.

"Förbjudet" i EU

Neonikotinoider är för närvarande förbjudet i EU, på grund av oro för dess påverkan på bin.

Dock har undantag redan getts i Danmark, Finland, Estland, Rumänien och Bulgarien. Nu även Storbritannien.

Vilhelm Ektander
Vilhelm Ektander
Tel: 070 – 092 20 02
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 27 juli 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste