Sjunkande prisindex för livsmedel

FAO:s prisindex för livsmedelsråvaror ligger nu på den lägsta nivån sedan september 2009. Det är främst de låga priserna inom mejeri och vegetabiliska oljor som drar ner indexet.

Det är främst prisindex för mejerivaror och vegetabiliska oljor som gått ner. De har dock sjunkit så pass mycket att de drar ner hela index för livsmedel trots att andra råvarugrupper gått svagt uppåt. Foto: Thinkstock
FAO:s prisindex ligger på 164,6 i juli vilket är en nedgång med en procent sedan i juni och med 19,4 procent jämfört med föregående år. Det handelsrelaterade indexet följer priserna på spannmål, kött, mejeriprodukter, vegetabiliska oljor och socker på den globala marknaden.

I juli sjönk index för mejeriprodukter med 7,2 procent jämfört med i juni. Det beror enligt FAO främst på en minskad efterfrågan från Kina, Mellanöstern och Nordafrika samtidigt som tillgången på mjölk för export är god i EU.

Även prisindex på vegetabilisk olja sjönk i juli och ligger nu 5,5 procent under nivån i juni vilket även är den lägsta nivån sedan juli 2009.

Prisindex på spannmål gick upp två procent jämfört med i juni men ligger fortfarande 10,1 procent lägre än samma period föregående år. Dåliga förhållanden i Nordamerika och EU ligger bakom höjningen av prisindex på spannmål medan priserna på ris fortsätter att falla.

När det kommer till köttprisindex ligger det i stort sett oförändrat jämfört med i juni. Index för socker har gått upp med 2,5 procent jämfört med juni, vilket enligt FAO beror på dåliga skördeförhållanden i Brasilien.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 06 augusti 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Vessige Biogas bygger anläggning för fordonsgas i unikt projekt

Utanför Falkenberg inleds under senhösten bygget av en uppgraderingsanläggning för biogas där fordonsgas ska produceras. Projektet är det första i Sverige där lantbruk­are står bakom en anläggning som trycker ut förädlad biogas från gårdarna rakt ut i stamnätet. − Min vision är att jag ska kunna köra mina egna maskiner på mitt eget bränsle, säger Lars Paulson, lantbrukare, biogasproducent och ordförande i Vessige Biogas.

 

Kommentera