De bygger sin egen småskaliga biogasanläggning

Jörgen och Annette Larsson på Öland är de första i Sverige som bygger en biogasanläggning på gården enligt Biolectrics koncept. I september beräknas allt vara klart och de är mycket förväntansfulla.

Stan Weyns från Biolectric Sweden pekar ut fördelar som lägre investering, mindre arbetstid samt ett bra gödselmedel som inte luktar så mycket, för Jörgen och Annette Larsson. Enligt beräkningen ska biogasanläggningen producera 300 000 kilowattimmar per år. De räknar med att 100 000 kilowattimmar går åt på gården och att resterande 200 000 kilowattimmar säljs. Foto: Carolina Wahlberg
Familjen Larsson gillar att testa nya saker. Jörgen har bland annat importerat en spannmålskross från Tyskland och 2005 var han den första i Sverige som skaffade en självgående ensilagepackare för att packa i slang. Det bidrog till att de under två års tid fick jobba vid en biogasanläggning i Västerås och packa in vall som skulle användas i anläggningen.

Rötkammaren kommer att ha plats för 450 kubik gödsel och är 15,5 meter i diameter. På 40 dagar har allt material i kammaren bytts ut. Kontinuerligt kommer rötresterna att pumpas ut till en större satellitbrunn. Under vecka 31 var nio personer på plats för att sätta upp anläggningen på gården på norra Öland. De startade måndag klockan 8 och onsdag klockan 18 var de klara.
– Då tänkte jag, det skulle vara häftigt att ha en egen. Men jag har tyckt att de svenska biogasanläggningarna har varit för dyra, säger Jörgen, och fortsätter:

– Ska jag vara ärlig hade vi nästan gett upp hoppet. Vi jobbar i en bransch som inte är jättelukrativ. Man har mycket drömmar och visioner, men det måste finnas pengar också. 

Anledningen till att de ändå föll för just det här systemet var att det är en relativt liten investering jämfört med andra biogasanläggningar och att driften sköts på distans via Biolectric.

– Vi ska mest se till att det finns material av rätt konsistens i pumpbrunnen. Sedan sköter Biolectric resten, säger Jörgen.

Drift på distans

Biolectric startade för sex år sedan i Belgien och tillverkar fyra olika standardmodeller av biogas­anläggningar på gårdsnivå. I slutet av förra året startade Stan Weyns Biolectric Sweden AB och det var på en resa ner till Belgien i februari som Jörgen fick möjligheten att se anläggningen.

Dikor passar bra på gården i och med att Jörgen kör ute med ensilagepackaren och spannmålskvarnen på sommaren. När körningarna är klara, är det lagom att ta hem korna för vintern. Djuren kalvar in i tre omgångar, 1 augusti, 1 november och 1 februari.  – Jag tror inte att det är jättemånga som gör så inom köttproduktion, men det lever kvar sedan vi hade grisarna, säger Jörgen.
– Vi blev väldigt frälsta. De har verkligen anpassat konceptet efter gårdens resurser, säger Jörgen, och trycker på faktorn att den mesta driften sköts på distans via datorn, är ett klart plus.

En försäkring

För detta betalar bonden en årlig serviceavgift på 100  00 kronor. I den ingår service och allt material såsom olja, stift och till exempel en ny motor om något skulle hända med den. Jörgen liknar det vid en försäkring. Vid det första året måste man teckna serviceavtalet, men nästkommande år kan man välja ett mindre avtal där Biolectric sköter driften, men lantbrukaren står för kostnaderna som dyker upp.

Felkoder sänds ut via sms och smågrejer som kan fixas på plats görs av lantbrukaren. Annars kommer tekniker ut till gården.

utnyttja resurs

Rötkammaren står uppe på en gjuten platta och består av rostfria plåtar som sätts ihop. Den isoleras invändigt och i rötkammaren läggs en duk som gödseln ska ligga på. Ett rör leder från containern där pumpen finns och ett rör leder ut till en brunn som tar hand om rötresterna. Taket består av en tjock duk liknande presenning. Foto: Stan Weyns
Att de är först i Sverige med systemet är inget märkvärdigt tycker Jörgen.

– Visst jag är först i Sverige, men det är inte den första anläggningen som de bygger. Det finns många anläggningar i gång. Det är skillnad om jag skulle vara deras första anläggning någonsin, då hade jag varit nervös, säger han.

Det finns en allmän känsla av att man vill att någon annan ska testa system innan man själv vågar prova.

– Men det är väldigt många som är intresserade av det här konceptet, säger Annette.

– Alla säger, vi kommer och tittar när det är i gång, fyller Jörgen skrattande i.

Varför ville ni ha en biogasanläggning?

– Jag tycker att det är fascinerande. Du har en resurs i gödseln i och med metan­gasen som vi inte ser men vi vet att vi släpper ut, då är det häftigt att vi kan ta tillvara på den, säger Jörgen.

Han berättar att drömmen är att kunna göra eget bränsle och på det sättet knyta an ännu mer till kretsloppet.  

På gården finns 190 dikor. Utanför djurstallet byggs en pumpbrunn på 100 kubikmeter. I denna ska de blanda i både flytgödsel via skrapgångarna och fastgödsel från djurströbäddarna. Förhoppningen är att halmen ska öka gasproduktionen. Systemet kräver ett pumpbart substrat på 10 procent ts. Om det blir för tjockt ska de blanda med vatten eller med rötresterna.

Bra gödselmedel

Det var 2010 när familjen bestämde sig för att gå över till Krav som intresset för miljön ökade. Som ekologisk producent är jakten på bra gödselmedel ständig. Den gödsel som kommer ut efter rötningsprocessen blir till ammoniumkväve, vilket växterna lättare kan ta hand om i och med att den går att sprida i växande gröda.

I år kommer familjen att höstså mer än normalt, för att kunna utnyttja det nya gödselmedlet optimalt. På gården odlas mycket vall, spannmål, bönor och ärtor, allt blir foder till dikorna på gården. De odlar även en del vall till en granne som är mjölkbonde.

Biolectrics koncept består av en container och en rötkammare som byggs ovanpå en gjuten platta. På gården på Öland har man valt den största rötkammaren och den näst största containern där el-centralen, motorn, gödselpumpen och värmeväxlaren finns.

Längre tid i tanken

Gödseln pumpas in i rötkammaren, blandas och värms upp för att rötningen ska starta. Gasen förbränns med en 11 kilowatts motor och en 22 kilowatts motor. Egentligen klarar rötkammaren två 22 kilowattsmotorer. Men i och med att de ska köra i så mycket fastgödsel vill de ha en längre omloppstid i tanken.

Jörgen och Annette har inte kunnat söka investeringsbidrag för anläggningen. Men i och med att Biolectric ville ha ut en anläggning i Sverige innan alla andra kan söka bidrag, har Biolectric subventionerat deras anläggning motsvarande investeringsstödet.

Allt har gått väldigt fort. I februari var Jörgen på resan och nu i slutet av juli byggdes anläggningen och förhoppningsvis är allt helt i gång i slutet av september.

– Men nu måste vi ändå vänta in till den 27 augusti för att göra en anmälan till Jordbruksverket om investeringsstödet och efter det får vi börja investera på egen risk så att säga, säger Jörgen.

Byggprocessen har gått snabbare än vanligt mycket på grund av att det inte krävs några byggtillstånd eftersom det är en lantbruksanläggning som passar in i gårdsbilden och att den inte är så stor. Inte heller något miljötillstånd krävs då du får producera 150 000 kubik biogas utan miljötillstånd.

Få tillstånd

Det är bara ett tillstånd från Räddningstjänsten som krävs och de vill se anläggningen färdig på plats.

 – De tre minsta anläggningarna som vi har ligger under tillståndsgränserna. Den största kräver tillstånd, berättar Stan Weyns.

Vid biogasproduktion räknar man att 30 procent blir el och 70 procent blir värme i form av varmvatten. En del används för uppvärmning och isolering i rötkammaren, men Jörgen berättar att det fortfarande kommer att bli mycket varmvatten över som de ännu inte vet vad den ska användas till. Men planen är att låta det vara i vinter för att se hur mycket som går åt i anläggningen och sedan gräva ner kulvert ner till boningshusen under våren. Nu fläktas överskottet bort.

Överskottet har av andra använts till att värma upp växthus eller som spolningsvatten på mjölkgårdar, berättar Stan.

Jörgen tror att anläggningen kan passa många lantbrukare.

– Folk köper traktorer för miljonen och för samma peng får du en biogasanläggning som du kan dra in lite pengar till gården med.

– Sedan luktar rötat gödsel nästan ingenting vad jag förstår, vilket är väldigt bra för grannarna, skrattar Annette.

Extra bra kanske när man har gården alldeles bredvid en stor camping på Öland.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

Artikeln publicerades lördag den 15 augusti 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Privat, Företag och Lantbruk – Varför då?

Krönika: Som lantbrukare är vi vana vid att våra rådgivare på banken har samma eller liknande bakgrund som vi själva. De har utbildning inom vårt område och följer branschen, marknaden och utvecklingen på samma sätt som vi. Att ha rådgivare med den kompentensen är något som vi kan dra stor nytta av och använda för att utveckla våra företag. Andra typer av företag, som exempelvis elektriker, frisörer och klädbutiker, har inte samma förmån att deras rådgivare har samma specifika kompetens.

 

Kommentera