Mindre antibiotika med tidig koll

En av vår tids viktigaste utmaningar är att minska antibiotikaanvändningen och därmed motverka resistens. På DeLaval ser man produkten Herd Navigator som ett verktyg i kampen om detta. Genom att snabbare få koll på eventuella sjukdomar kan man sätta in andra åtgärder än antibiotika.

Genom en undersökning bland sina kunder har DeLaval fått fram att 60 procent har minskat sin användning av antibiotika till djuren, tack vare Herd Navigator. Foto: DeLaval
– Till exempel om du tror att det är en mastit på gång kan du ändra i roboten och ge kon mer mjölkningstillstånd. Att mjölka ur kon kan lindra eller till och med häva en inflammation, säger Björn Johansson, Solutions manager på DeLaval.

Detta istället för att sjukdomen ska hinna gå så långt att lantbrukaren måste ta till antibiotika. Genom Herd Navigator tas prover på mjölken vid mjölkningen där bland annat analyser av mastit, brunst och acetonemi görs. Via datorn får lantbrukaren sedan direkt reda på vilka djur som har tendens att utveckla sjukdom eller vilka som är brunstiga.

Att kunna minska antibiotikaanvändningen i världen och därmed motverka ökad antibiotikaresistens är bland de viktigaste uppgifter vi har, menar Björn och tycker därför att det är glädjande resultat som kommit fram ur den kund­undersökning som gjordes i våras i Sverige, Finland, Nederländerna och Kanada. Över hälften sa att de kunde se att de minskat sin användning av antibiotika till djuren.

Åsikterna och minskningen av antibiotika följde samma mönster i de olika länderna i undersökningen. Men med Sverige i spetsen.

– Sverige är i absolut topp, eller botten snare sagt, när det gäller antibiotikan i djurhållningen. Det är viktigt att konsumenter i Sverige får reda på att den svenska djurhållningen är outstanding i världen. Vi är väldigt, väldigt duktiga och det här med antibiotikaanvändningen är ett sådant exempel, säger Björn.

I Nederländerna är användningen högre än Sverige. Men enligt Björn har de börjat ta tag i sin användning och arbetar nu mer restriktivt och medvetet även om de har en bit kvar.

Friska djur

– Mjölkproducentens situation i dag innebär att för att överleva måste de ha allt större besättning. Och då är det nödvändigt att ha hjälpmedel för att kunna hantera driftledningen på ett optimalt sätt. Den allra viktigaste parametern är att ha friska djur. Har du friska djur då drabbas du inte av en massa kostnader för medicin och veterinär och samtidigt som dina kor mjölkar.

I Sverige finns det i dagsläget omkring 16 anläggningar med Herd Navigator. Björn menar att det finns ett stort intresse bland fler, men att de håller igen på investeringar på grund av rådande situation.

– Men ibland kan lönsamma investeringar hjälpa dig att förbättra lönsamheten. Friska djur och att hitta många brunster påverka den ekonomiska situationen i en gynnsam riktning, säger han.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 18 augusti 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste