Gårdsanpassad kylanläggning säkrar spannmålen

Högestad gods är först i Sverige med en automatiserad gårdsanpassad mobil kylanläggning för spannmål.
 – Vi köpte den i Tyskland i fjol. För oss finns inget alternativ till att kyla ned spannmålen, då en förstörd skörd i silon skulle vara en smärre katastrof ekonomiskt, säger Christian Andersson, vid Högestad gods.

Automatiserad mobil kylanläggning. I korthet går det till så att den mobila kylmaskinen kopplas på silon och kyler ned spannmålet till valfri temperatur, exempelvis runt tio-elva grader så att spannmålet kan lagras upp till ett år. Temperaturen och relativa fuktigheten blir jämn genom hela silon vilket är mycket viktigt för kvaliteten. Foto: Micael Goth
Bredvid en stålsilo står en gul automatiserad kyl­maskin i mobilt utförande. Modellen är anpassad för mindre och mellanstora gårdar och är i storlek mindre än en nätt husvagn. Kylmaskinen är inkopplad till silon och Christian Andersson, torkansvarig vid Högestad gods mellan Ystad och Tomelilla, kontrollerar temperaturen på kylmaskinens display. Under cirka två och en halv månad pågår kylning av spannmål dygnet runt på gården.

– Det är andra året vi använder kylmaskinen. Hittills har inget krånglat, men skulle något inträffa får jag ett sms-larm till mobiltelefonen, säger Christian Andersson.

Utöka kapaciteten

Högestad gods har sedan tidigare en över 30 år gammal kylmaskin. Men då spannmålsvolymerna på gården ökat var de tvungna att även utöka kylkapaciteten. Men att hitta en lämplig maskin var inte lätt. I slutet av 1980-talet slutade man att tillverka maskiner i Sverige för gårdsbehov och de internationella tillverkarna valde att inte marknadsföra mindre maskiner i Norden.

Men förra året fann Högestad gods den tyska maskinen Granifrigor på en internationell mässa och besökte snart tillverkaren Frigortec i Tyskland.

– Vi skulle inte klara oss utan en sådan här maskin för att säkra spannmålen. Det är också miljövänligt och kostnadseffektivt att kyla spannmål, menar Christian Andersson.

Han får medhåll av Hans-Åke Grahm, driftsledare vid Högestad gods.

– De främsta fördelarna är att vi kan säkerställa kvaliteten på spannmål. Vi kan snabbt och effektivt få ned temperaturen till nivåer som minskar risken för exempelvis mögel och insektsangrepp, berättar Hans-Åke Grahm.

Kontrollerar kyltemperaturen på displayen.  – Kylmaskinen är väldigt enkel att hantera och det är lätt att sköta inställningar. Den ansluts till den silo som ska kylas och är enkel att flytta runt med traktor eller för hand, säger Christian Andersson.

JÄMN KYLA I HELA SILON

Högestad & Christinehof Fideikommiss AB, som godsets bolag heter, har totalt 13 000 hektar skogs- och jordbruksmark, varav 6 000 hektar är jordbruksmark. Cirka 2 000 hektar brukas i egen regi, resterande av arrendatorer. Under de senaste åren har mjölkproduktionen avvecklats medan en ekologisk köttproduktion har byggts upp. Växtodlingen består av höstvete, råg, raps, malt, sockerbetor, konserv­ärtor, vall och ekologiskt spannmål.

– Målet är att skapa ett jordbruk som drivs med ekologiska förtecken och ger produkter av hög kvalitet, säger Hans-Åke Grahm.

För Högestad gods är satsningen på kylmaskiner inget svårt beslut ur ekonomisk synvinkel. Alternativet är att kyla med uteluft men det tar längre tid, och fläktens driftstid styrs av uteluftens temperatur och relativa fuktighet. Om inte båda dessa parametrar är rätt, riskerar spannmålen att skadas.

En detalj Högestad gods är nöjda med är möjligheten att hänga upp tunga elkablar på den fabriksmonterade kroken, vilket underlättar vid flytt av maskinen. Ett annat tillägg var ett modem som gör att kylmaskinen automatiskt skickar sms om maskiner larmar. De större modellerna kan även kopplas upp från fabriken i Tyskland så supporten kan gå in och lokalisera eventuella problem.
– Utan kylmaskiner blir det ett riskspel där man är beroende av väder, tur och man är orolig för riskerna. Skulle en enda silo med spannmål bli förstörd handlar det om betydande förluster, säger Christian Andersson.

Kylmaskinen som köptes på plats i Tyskland kostar runt 300 000 kronor, mindre modeller finns enligt tillverkaren från cirka 150 000 kronor. Den modell som Högestad gods valt kräver 63 ampere och har en kapacitet att kyla 140 till 170 ton spannmål per dygn, beroende på bland annat omgivningens temperatur och relativa fuktighet, typ av gröda, vattenhalt och önskad temperatur.

– Jämfört med vår äldre maskin är den billigare i drift. Trots att den äldre har 30 procent större kompressoreffekt, kyler vår nya maskin minst lika många ton per dygn. Vi behöver också bara göra en gaskontroll per år, jämfört med två för den äldre kylmaskinen med betydligt större mängd köldmedium. Där sparar vi också några kronor, menar Christian Andersson.

Som en ren bonuseffekt erhålls också en viss tork­effekt i samband med att temperaturen sänks, vilket reducerar torkkostnaderna och samtidigt frigör kapacitet i torkanläggningen.

Det finns fortfarande gott om maskiner ute på marknaden av den gamla modellen. Men när de tillverkades fylldes de med ett köldmedium som heter R22 och det är sedan årsskiftet förbjudet i svensk lag att ens äga en sådan maskin – det är också krav på att dessa maskiner ska vara skrotade. Högestad gods har därför konverterat den äldre maskinen till dagens lagkrav och kan på så vis behålla den i drift tills vidare.

– Men det är kostsamt att konvertera. Dessutom är det osäkert om maskinen håller fortsättningsvis, med tanke på åldern och att tillgången på reservdelar är begränsad, säger Christian Andersson.

Gårdsanpassad mobil kylanläggning för spannmål

Den kylmaskin som Högestad gods valt kommer från tyska företaget Frigortec, som är den globalt dominerande tillverkaren av kylmaskiner för spannmål. En anläggning kostar från cirka 150 000 kronor och uppåt, beroende på tillvalsutrustning och kapacitet.

Vid val av maskinmodell är det viktigaste att ta hänsyn till hur många ton som ska kylas och hur lång tid det maximalt får ta.

Micael Goth

Frilansjournalist

Artikeln publicerades lördag den 22 augusti 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste