USA börjar reflektera över antibiotikaresistens

Från och med slutet av 2016 blir det svårare för animalieproducenter i USA att fortsätta använda antibiotika som fodertillsats utan att reflektera över konsekvenserna. Anledningen är nya regler som är på intågande.

I USA är det gängse rutin att använda antibiotika som fodertillsats i tillväxtfrämjande syfte. Professor Mike Apley vid Kansas State University berättade för GlobalMeatNews så sent som 2013 att 97 procent av medicineringen med antibiotika i USA sker via foder eller vatten, helt utan att det krävs tillstånd från veterinär.

Nu har dock Food and Drug Administration (FDA) fått upp ögonen för att överdriven antibiotikaanvändning leder till resistens. Från och med slutet av 2016 införs därför nya regler som ska främja en mer omdömesgill användning. Bland annat ska veterinärerna få en tydligare roll och ett större ansvar i att diskutera medicineringens nödvändighet, dos, varaktighet och effekt med djurägarna. Det kommer även att krävas ett ökat fokus på karenstid innan slakt, för att undvika medicinrester i köttet.

Ökade produktionskostnader och längre uppfödningstider förväntas som konsekvens av de nya reglerna.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 03 september 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste