Hybridtraktor med laddbart batteri testas

Nu undersöks möjligheterna att få fram miljövänligare maskiner. Genom hybridteknik är förhoppningen att även tunga uppgifter ska kunna genomföras i lantbruket.
 – Vi ska ta fram ett koncept till ett fordon som går på både el och diesel/ biodiesel, för att minska behovet av fossil energi i arbetsmaskiner, säger Oscar Lagnelöv, projektledare vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI.

JTI ska tillsammans med en rad andra aktörer undersöka möjligheterna med hybridteknik. Här en batteridriven kompaktlastare från tyska Weidemann. Foto: Weidemann
JTI har fått i uppdrag av Energimyndigheten att hålla i utvecklingen av ett koncept till ett elhybridfordon som kan fungera både på landet och i staden. Maskinen ska kunna utföra många olika typer av arbetsuppgifter och vara en god redskapsbärare.

Den ska bestå av två moduler som kan kopplas samman om stor effekt eller lång körtid krävs. En modul som är eldriven med batterier och en som har en förbränningsmotor. Det kan ge större flexibilitet i användningen och är en av de stora nyheterna i projektet.

– Om drygt ett år ska en designbeskrivning av fordonet presenteras på mässor och i fackpress. Vår förhoppning är att fordonet så småningom ska komma ut på marknaden. Det finns en industri i Sverige som har den kompetens som krävs för att realisera detta, säger projektledaren Oscar Lagnelöv.

Vill minska behovet av fossil energi i arbetsmaskiner.  – Vårt mål är att öka intresset för eldrivna arbets­maskiner inom jordbruket, säger Ola Pettersson. Foto: JTI

FÖRSTA ELDRIVNA

JTI undersökte i fjol möjligheten att utveckla en traktor med sladdkontakt för tunga fältarbeten. De simuleringar som då gjordes visade att detta är tekniskt fullt möjligt och att en eltraktor skulle bli mycket billigare i drift än en dieseltraktor, men att kostnaden för att förse traktorn med el ute i fält skulle bli mycket dyrt med det elnät och de nedgrävda kablar som krävs.

– Vi insåg då att många tunga lantbruksuppgifter inte heller gick att utföra med rent batteridrivna fordon, utan krävde hybridteknik, säger Oscar Lagnelöv.

Parallellt med utvecklingen av en elhybrid, har JTI även startat en utvärdering av en batteridriven kompaktlastare för lättare inomgårdsarbeten för lantbruket. Maskinen kommer från tyska Weidemann.

– Vi testar i detta projekt Weidemann eHoftrac 1160, som är en eldriven kompakthjullastare med 2,3 ton tjänstevikt för inomgårdsbruk, tillverkad i Tyskland. Det är den första eldrivna maskinen av denna typ som introducerats på marknaden, säger Ola Pettersson, som är forskare på JTI, och är den som leder projektet.

– Vår förhoppning är att elhybridtraktorn så småningom ska komma ut på marknaden. Det finns en industri i Sverige som har den kompetens som krävs för att realisera detta, säger Oscar Lagnelöv. Foto: JTI

SNARLIK KAPACITET

Tillsammans med företaget Solkompaniet ska möjligheten undersökas att använda el från egen solelsproduktion, till laddning av kompaktlastaren. Fyra batteridrivna kompaktlastare ska testas på gårdar i Sverige under ett års tid, och jämföras med motsvarande dieseldrivna lastare när det gäller bland annat driftskostnad, ekonomi, miljöpåverkan och energieffektivitet.

– Kapacitetsprofilen för maskinen är mycket snarlik en dieselmaskin. Lyftkapaciteten ökar något jämfört med en direkt motsvarande dieselmaskin av samma storlek, medan användningstiden begränsas något av att maskinen behöver laddas med cirka två till fem drifttimmars mellanrum, beroende på vilket slags arbete som utförs, säger Henrik Kauhanen, teknisk produktspecialist för Weidemann vid Wacker Neuson AB.

Maskinen har utformats så att den ska klara av de allra flesta användningsområden där en dieseldriven maskin i samma storleksklass tidigare använts för inomgårdsarbete på lantbruk med djur, handelsträdgårdar, häststallar och i många andra verksamheter. För användning där man behöver längre konstant användningstid än en laddning räcker till, kommer Weidemann att ha ett snabbytessystem för batteriet, där man kan ha ett andra batteri på laddning medan maskinen körs.


– Begränsningarna är få, och inskränker sig i princip till sådan användning där det krävs ett mycket högt konstant hydraulflöde under lång tid, eller körning långa sträckor på landsväg med hög transporthastighet. Inköpspriset är jämfört med en dieseldriven maskin något högre, runt 20 procent om man jämför med en direkt motsvighet till uppbyggnaden. Jämför man istället med en dieseldriven maskin som har samma lyftkapacitet minskar skillnaden till mindre än 10 procent, menar Henrik Kauhanen.

Båda elfordonsprojekten finansieras delvis genom Energimyndighetens demonstrationsprogram för elfordon.

Hybridteknik och batteriladdad maskin

Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, har fått i uppdrag av Energimyndigheten att hålla i utvecklingen av ett koncept till ett elhybridfordon som kan fungera både på landet och i staden. Maskinen ska kunna utföra många olika typer av arbetsuppgifter och vara en god redskapsbärare.

Projektet med hybridteknik genomför av JTI i samarbete med Valtra, SSAB, Atlas Copco, Ålö  och Lighthaus Industrial Design. Utvärdering av en batteridriven kompaktlastare genomförs av JTI tillsammans med LRF, SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut och konsulten Solkompaniet.

Micael Goth

Frilansjournalist

Artikeln publicerades lördag den 03 oktober 2015

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste