De ska jobba för att förbättra Östersjön

För att intensifiera, bredda och påskynda miljöarbetet kring Östersjön och de övergödningsproblem som finns där, har en ny tvärvetenskaplig kommission bildats.

Baltic Works Commission har bildats för att jobba med och påskynda miljöarbetet kring Östersjön. Foto: Katarina Johnsson.

- Den nybildade kommissionen är politiskt neutral och oberoende, den samlar experter och sakkunniga från en rad samhällssektorer, vilka på olika sätt har en koppling till Östersjöns övergödning - men samlar också dokumenterat duktiga problemlösare från olika tekniksektorer, från rymdteknik till geoteknik, säger oceanografen Professor Anders Stigebrandt, Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande. Han är också en av initiativtagarna till kommissionen som får namnet Baltic Works Commission.

Kommissionen kommer att ha sitt första sammanträde i december. I uppdraget ingår att medverka vid olika seminarier och konferenser samt att ta uppdrag från olika myndigheter angående att mål kring bland annat miljökvalitet nås. 

Sven Blomqvist, docent i systemekologi vid Stockholms Universitet har under många år arbetat med Östersjöns utmaningar.

– Det är viktigt att en nystart för Östersjöarbetet kan förena gamla ansträngningar med nya krafter, säger han, i samma meddelande.

Följande personer ingår i den nya kommissionen:

Anders Mannesten, Hållbara Hav
Karl-Johan Lehtinen, Nefco, Finland
Docent Sven Blomqvist, Stockholms universitet Professor Anders Stigebrandt, Göteborgs universitet Professor Gunno Renman, KTH
Måns Lindell, Länsstyrelsen Jönköping
Martin Sjödahl, Jordbruksverket
Peter Sörngård, Svenskt Vatten
Eva Werkelin, SCR
Eva Östling, Visita
Peter Wallenberg, LRF
Cecilia Hertz, Umbilical Design
Aaron Kaplan, Sense Group
Stephen Hinton, Stiftelsen Hållbart Samhälle
Bengt Simonsson, Teknikmarknad

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 12 oktober 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste