Olika betalning i gårdsbutik

Enligt LRF växer konsumenternas intresse för mat allt mer och detsamma gäller för antalet företag som bedriver vidareförädling och försäljning. Hur betalningen går till varierar, men som företagare bör man inte missa ett tillfälle till försäljning på grund av att konsumenten inte har kontanter.

Följande banker erbjuder Swish: Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, Swedbank och Sparbankerna och ICA Banken. Övriga banker erbjuder ofta lösningen i samarbete med en annan bank. Foto: Vilhelm Ektander
Riksbanken skriver att det är troligt att kontantbetalningarna minskar, dels till fördel för kortbetalningar, men även för att mobila betallösningar utvecklas och vissa av dem konkurrerar med kontanter. En annan orsak är att den yngre generationen är mindre benägen att använda kontanter än den äldre. Handeln blir även mer internationell och webbaserad och kontanter kan vara kostsamt att ta hand om.

Att ha en kortmaskin i sin gårdsbutik är en möjlig lösning även i de som är obemannade, men sådana kostar en del att investera i samtidigt som en avgift dras på varje kortköp samt på årsbasis.

iZettle är en lösning som innebär att man kan ta kortbetalningar med hjälp av en dosa och antingen en smartphone eller tablet. Foto: iZettle

Swisha pengarna

Swish är en mobil betalningslösning som vuxit mycket sedan den lanserades för två och ett halvt år sedan. Enligt företaget har man tre miljoner användare och i genomsnitt ansluter sig 100 000 användare varje månad. Swish är en lösning som man ser allt oftare när man besöker gårdsbutiker, de har nämligen en lösning för företagare också.

Precis som för kortterminalerna, är inte heller Swish företag gratis. Avgiften tas ut av bankerna och hur stor den är varierar mellan de olika bankerna.  Exempelvis tar Länsförsäkringar bank ut en årsavgift på 300 kronor och därutöver tar de ut en krona per betalning på summor upp till 100 kronor. På belopp mellan 101 till 150 000 kronor tar man två kronor per betalning. SEB å andra sidan tar en årsavgift på 500 och en sedan 2,5 kronor för varje betalning.

Det finns även en lösning som heter iZettle, den möjliggör kortbetalningar med en dosa som används med en smartphone eller tablet. För den lösningen betalar man 2,75 procent per transaktion, man kan  dock få återbetalning då avgiften sänks när man ökar omsättningen. Det finns en dosa som är gratis för företag och en mer avancerad som kostar 749 kronor plus moms.

Detsamma som kontant

Enligt skatteverket går Swish under samma kategori som kontantbetalning, precis som kontokort. I vanliga fall ska man då ha ett kassaregister, men det behövs inte alltid när det gäller verksamheter som gårdsbutik.

Enligt skatteverket behöver man inte ha kassaregister om verksamheten är av ”obetydlig omfattning”. Det innebär att försäljningen mot kontant betalning inte överstiger fyra prisbasbelopp, vilket motsvarar 178 000 kronor per år inklusive moms för 2015. Om man säljer varor och eller tjänster säsongsvis ska man inte räkna om det till årsförsäljning.

Verksamheter som är befriade från skattskyldighet enligt inkomstslagen är bland annat företag som sysslar med försäljning av varor eller tjänster mot betalning i automat eller automatiserad försäljning. Även obemannade gårdsbutiker är undantagna från skyldigheter som gäller kassa­register. Med obemannad menar skatteverket att kunden lägger betalningen i en låda eller dylikt utan att försäljaren är på plats.

I och med att man inte behöver hålla kassa­register, ska försäljningen dokumenteras på annat sätt. För detta finns det inga direkta regler. Ett bra sätt är enligt skatteverket att notera varje försäljning i en inbunden kassabok, ju mer man dokumenterar, desto bättre. Exempelvis tid, vara, betalsätt och summa och om kunden vill ha ett kvitto ska det finnas möjlighet till det.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 13 oktober 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste