Nu ska svenskt lamm lyftas

Svenskt lamm har en stor potential. För att lyfta köttet ytterligare startar nu Svenskt Kött och Svenska Fåravelsförbundet Lammlyftet.

Nu samlar sig branschen för att stärka svenskt lamm. Foto: Carolina Wahlberg

– Syftet är att öka värdet i svensk lammproduktion genom ett gemensamt engagemang i branschen för att lyfta svenskt lammkött, säger Maria Forshufvud, vd för Svenskt kött, i ett pressmeddelande.

I början av oktober samlades uppfödare, köttansvariga i handeln och forskare för att dra igång Lammlyftet. Maria menar att det finns ett stort engagemang för att stärka kvaliteten och öka utbudet av det svenska lammet. Vid mötet bildades en projektgrupp med representanter från hela värdekedjan. Ordförande blev Magnus Jönsson som även är ordförande för Svenska Fåravelsförbundet.

Lammlyftet har som mål "att öka värdet i svensk lammproduktion genom att sätta det svenska lammköttet på konsumenternas karta, stärka ätkvaliteten, öka lönsamheten hos svenska lammproducenter och öka utbudet.”

– Vi inspireras av hur man arbetat med lammköttskvalitet i Australien. Målet är att hitta branschgemensamma kriterier för faktorer som är avgörande för ätkvaliteten. Det kan handla om utfodring på gården, men också om rutiner för mörning och nedkylning på slakteriet, säger Magnus Jönsson, i ett uttalande.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 13 oktober 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste