LEDARE - Löfvens plötsliga kärlek till lantbruket

Migrationsfrågan har till slut blivit Sveriges viktigaste politiska fråga. Hur vi ska hantera det enorma behovet av att fly till Sverige och intresset för att flytta till Sverige, berör nu alla. Många kommer att åläggas nya bördor och hårdare beskattning för att hantera situa­tionen. Den som kan servera lösningar för integration av våra nya landsmän kommer att kunna få mycket kärlek, från allt mer desperata politiker och från myndigheter som fått politikernas uppgift att hantera situationen. Mest kärlek får man förhoppningsvis från flyktingarna/invandrarna.

Stefan Ljungdahl
Sannolikt var det regeringens passivitet i migrationsfrågan, som gjorde det så lätt för motståndarna till DÖ, decemberöverenskommelsen, att samla majoritet för att fälla överenskommelsen på Kristdemokraternas stämma, och övriga allianspartier att direkt haka på.

Fram tills alldeles nyligen har det varit tabu att sakligt diskutera hur alla våra nya landsmän ska hitta sitt första jobb i Sverige. Bilden politikerna har velat sprida är att de flesta är högutbildade och bara behöver lära sig språket, för att snabbt ta jobb som läkare, tandläkare, jurister, lärare med mera. Nu går det äntligen att sakligt diskutera verkligheten, att det bland våra nya landsmän finns gott om välkvalificerade akademiker och företagare, som snabbt kan tjäna sitt uppehälle och bidra till vår välfärd, MEN att den genomsnittliga migranten har en mycket lägre utbildningsnivå än de har som har vuxit upp i Sverige.

Sveriges politiker har odiskutabelt drivit mycket av tillverkningsindustrin utomlands. Regeringen inför nu hårdare beskattning av till exempel städ- (RUT) och renoveringstjänster (ROT) samt gör det dyrare att anställa unga (höjd arbetsgivaravgift). Regeringen, ja även de tidigare, har även aktivt drivit produktionen av vår mat och bioenergi utomlands. Kvar blir tjänstesamhället och högt automatiserad industri, med få enkla arbeten.

Fackföreningarna i LO-familjen, som äger nuvarande regerings arbetsmarknadspolitik, fortsätter att slåss med näbbar och klor för att Sverige fortsatt ska ha unikt höga ingångs- och minimilöner.

Kombinationen av en arbetsmarknad med få arbeten för lågutbildade och hög instegströskel på arbetsmarknaden, är mycket skadlig för integrationen och driver upp ungdomsarbetslösheten.

I Agendas stora partiledardebatt lyfte plötsligt statsminister Stefan Löfven fram jord- och skogsbruket som lösningen på sysselsättningen för nyanlända. I lantbruket ska det visst finnas väldigt mycket enkla arbeten som vem som helst kan göra.

Många i lantbruket tog hans uttalande som en förolämpning, att han tror att jord- och skogsbruk alltjämt bedrivs med spade, grep och bågsåg, av outbildade människor. Jag tror inte han är fullt så oinsatt, men statsministerns talang för att uttrycka sig smart, tycks inte så stor.

Vad ska då alla dessa nyanlända göra? Ja, först och främst så får de, som brukligt är för statliga fejkjobb, inte utföra något jobb som någon annan anställd skulle ha utfört. För då skulle fackföreningarna sparka bakut. Kvar blir en del naturreservatsröjning och estetisk putsning av stadsnära skogar, röjning av vandringsleder och dylikt. Vän av ordning kan hävda att även detta upphandlas av entreprenörer. Vilka enkla sysslor det finns i jordbruket som ingen idag utför är för mig än mer oklart.

Värt att betänka är att även jord- och skogsbruket numera är så genomreglerat att varken röjsåg eller motorsåg får handhas professionellt utan utbildningsbevis/körkort. Om regeringen gör allvar av sin idé att jord- och skogsbruket ska bli ett nytt första hem för många migranter så är framtiden för utbildningsentreprenörer inom jord- och skog, väldigt ljus.

Idag driver regeringens politik för jord- och skogsbruket produktion från Sverige, till fördel för billig import. Att regeringen nu desperat söker lösningar för integration, även inom jord- och skogsbruk ger oss ett ypperligt tillfälle att lyfta frågan om våra branschers internationella konkurrenskraft.

Den regering som menar allvar med att jord- och skogsbruket ska vara en viktig del av integrationen kan väl omöjligen samtidigt fortsätta att blunda för effekterna av sin urusla näringspolitik? Utan internationellt konkurrenskraftiga regelverk och beskattning, helt enkelt en konkurrenskraftig produktionskalkyl, så kommer det garanterat fortsatt att bli färre, men mer kvalificerade jobb i jord- och skogsbruket. Det kommer med nuvarande politik garanterat inte att bli fler och mindre kvalificerade arbeten i jord- och skogsbruket.

Jag ser fram emot resultatet av statsministerns nya intresse för jord- och skogsbruket. Företagen är redo för alla förbättringar av konkurrenskraften. Är regeringen redo att skapa förutsättningar för nya jobb?

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 21 oktober 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste