Höjd hastighet för traktor B

Nästa år blir det sannolikt lagligt att köra traktor B i 50 kilometer i timmen om man har ett B-körkort. Den nya lagen ska börja gälla den 1 januari 2016. Lagrådsremissen är klar och ligger som proposition för riksdagen att ta ställning till.

Enligt en ny EU förordning som väntas träda i kraft den 1 januari 2016 kommer traktor B att få framföras i 50 kilometer i timmen, förutsatt att man har ett B-körkort. Foto: Carolina Wahlberg
– Den stora skillnaden handlar om att hastighetsbegränsningen höjs och detsamma gäller kravet på behörighet. Man kommer att få köra traktor B i 50 kilometer i timmen så länge man har ett B-körkort, säger Yvonne Wärnfeldt, på Transportstyrelsen, och fortsätter:

– Förslaget har inte mottagit någon vidare kritik utan kommer med all sannolikhet att bli klart i december och därefter gälla från och med januari 2016.

Håkan Hallin på vagn­till­verkaren Etebra ser möjligheter i en ökad hastighetsbegränsning. Han menar även att Etebra har de tekniska förutsättningarna som krävs för att vagnen ska kunna framföras säkert i högre hastigheter. Foto: Etebra
Enligt Yvonne har branschaktörer som LRF och Lantmännen varit involverade i diskussionen och har mottagit det hela bra. Transportstyrelsen tycker att man lagt sig på en bra nivå om man ser till andra länder inom EU. De som ligger aningens över är britterna som får framföra traktor B i dryga 60 kilometer i timmen.

Det verkar alltså som att B-behörighet kommer att vara grundkravet för traktor B, men om den används i yrkesmässig trafik, det vill säga ”där traktorföraren med sin traktor och mot ekonomisk ersättning utför godstransporter och drar ett eller flera släpfordon, ett så kallat traktortåg, krävs enligt 2 kap. 10 § yrkestrafiklagen (2012:210) behörighet C eller CE.”

När det gäller placering på vägen kommer traktor B att få framföras på körbana. Man föreslår ingen särskild placering av fordonet. Om det behövs för att underlätta trafiken får man köra i vägrenen men  inte om det är heldragen linje, då får endast långsamtgående fordon använda den.

Beskattningen av traktor B och släp kommer inte förändras med den nya lagen, utan kommer vara densamma som för traktor A och släp.

När det gäller kravet på efterkontroll, kommer det inte att ändras i första taget. Men ett nytt direktiv (EU) 2014:45 kommer att ställa krav på besiktning av traktor B, men det ligger två till tre år framåt i tiden. En remiss gällande det kommer att komma från näringsdepartementet i slutet av året alternativt i början av 2016.

En möjlighet

– Man kan se på detta ur ett tekniskt perspektiv och ett marknadsperspektiv. Möjligheten är bland annat att det finns större möjlighet för oss att konkurrera på transportsidan, framför­allt på den privata sidan. Tekniskt sett är inte specifikationerna helt klara ännu, men vi har den teknik som krävs för att köra vagn i högre hastigheter, berättar Håkan Hallin på Etebra.

Etebra har sin största marknad i Storbritannien och där får man köra traktor B i 60 kilometer i timmen. De tekniska lösningarna med kraftigare axlar större däck och mer avancerade bromssystem är således redan implementerat.

– Redan i dag gör vi lufttrycksbromsar lika bra som hydraulbromsar och abs, vi har även vagnar med lastkännande bromsventiler, säger Håkan och fortsätter:

– Engelsmännen har i dag två olika axelvarianter beroende på hastighetskrav. Ska man gå från 40 till 50 kan man behöva gå upp i däckstorlek. Vi har redan väl tilltagna axlar så i de flesta fall kan våra vagnar redan tillfredsställa kommande krav. Det finns nog många lantbrukare som köpt vagnar med mindre hjul och axlar som kan få problem med att köra snabbare.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 22 oktober 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste