10 år mot antibiotikaresistens

SvarmPat är ett samarbetsprojekt för att minska antibiotikaresistens, i år fyller det tio år. Detta firas med ett seminarium på Veterinärkongressen som hålls den 5 till 6 november.

– Genom seminariet vill vi uppmärksamma det arbetssätt som vi under lång tid har tillämpat i Sverige; där vi genom att kombinera praktiska erfarenheter på gårdsnivå med expertkompetens på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, hela tiden utvecklar strategier så att behovet av antibiotika minimeras och att antibiotika används ansvarsfullt och bara när det behövs, säger Helle Unnerstad, antibiotikaexpert vid SVA, i ett pressmeddelande.

Projektet, som finansieras av Jordbruksverket, är ett samarbetet mellan Gård & Djurhälsan och SVA. Inom projektet har man övervakat antibiotikaresistens hos sjukdomsframkallande bakterier bland lantbruksdjur.

Genom SvarmPat sprider man också kunskap om effektiva behandlingsstrategier för att minska uppkomsten och spridningen av antibiotikaresistens.

– Vi ser ett stort behov av att kunskapen om hur man föder upp friska djur utan rutinmässig användning av antibiotika behöver öka i vår omvärld. Den senaste rapporten från Europeiska Läkemedelsmyndigheten, som kom 15 oktober, har återigen visat att den svenska djurhållningen använder minst antibiotika i EU. Den kunskap som SvarmPat har genererat är en byggsten i detta, säger veterinär Maria Lindberg, Gård & Djurhälsan.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 05 november 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste