Sverige visar vägen till hållbar djurhållning

Hur mycket det kostar uppfödaren att sluta behandla sina djur med tillväxtfrämjande antibiotika varierar beroende på hur uppfödningen ser ut. Flera länder kan lära sig av Sverige när det kommer till hur det fungerar även utan antibiotika.

Många länder kan lära sig av hur den svenska uppfödningen ser ut. På så sätt kan investeringar som är nödvändiga göras innan ett förbud mot tillväxtfrämjande antibiotika införs. Foto: Carolina Wahlberg

Ett forskarteam med basen på Princeton University i USA har tillsammans med Disease Dynamics Economics and Policy undersökt kostnaden för djuruppfödare att sluta med antibiotika i tillväxtfrämjande syfte.

I och med att debatten och forskningen fokuserat mycket på hur antibiotikaanvändningen hos djur påverkar en ökad resistens även hos människor, valde forskarna denna gång att fokusera på den ekonomiska biten.

– Vi ville studera de ekonomiska fördelarna och kostnaderna med att använda antibiotika i tillväxtfrämjande syfte, säger forskaren Aude Teillant, till Feednavigator.

Forskning från 80-talet visar en större fördel med att använda antibiotika än dagens forskning. En vanlig förklaring till det är att medicinering blir mindre viktig när hygien, näringsbalans, avel och besättningens hälsostatus förbättras. De förändringar som skett inom djurhållningen de senaste 30 åren har lett till att behandling med tillväxtfrämjande antibiotika inte längre lönar sig lika mycket, menar forskarna.

Trots det visar forskarnas resultat att antibiotikaförbrukningen väntas öka inom världens djurproduktion. Man uppskattar att den totala förbrukningen låg på 63 151 ton år 2010 och att den kommer att ligga på 105 596 ton år 2030, en ökning på 67 procent. I vissa länder tror man att ökningen kommer att vara ännu kraftigare än så.

I resultatet uppskattade forskarna att den globala köttproduktionen skulle minska med mellan 1,3 till 3 procent från dagens nivå, om man inför ett globalt förbud mot tillväxtfrämjande antibiotika.

Alla länder och uppfödningssystem skulle dock inte påverkas på samma sätt av ett globalt förbud, menar forskarna. Länder som Sverige och Danmark har inte sett någon större förlust i produktion eller ekonomi sedan förbuden mot antibiotika i tillväxtfrämjande syfte infördes.

– Dessa erfarenheter kan användas för att förstå vilken typ av investeringar som bör göras innan man inför ett globalt förbud. För att på så sätt säkra att produktionssystemen är tillräckligt bra för att undvika stora förluster när man inför ett förbud mot tillväxtfrämjande antibiotika globalt, säger Teillant.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 06 november 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste