Länsstyrelsen i Stockholm – ta ert ansvar!

Vår nuvarande lagstiftning kring stängsel finns i Lag om ägofred från 1934 och det är djurägaren som är skyldig att hålla stängsel eller på annat sätt se till att djuren inte kommer ut och skadar mark och gröda hos andra. Aldrig någonsin har det i lagstiftningen kring stängsel funnits något krav att djurägaren också ska skydda sina djur mot rovdjur.

I den diskussion som nu pågår kring djurägarens ansvar att hålla stängsel som skyddar mot rovdjur hänvisar man till djurskyddslagen. Någon skrivning om rovdjur finns inte med i den svenska lagstiftningen och det har aldrig någonsin ansetts vara djurägarnas skyldighet att stängsla ute rovdjur. Det är därför helt fel att ens diskutera sådana krav, inte minst för att det är ekonomiskt helt orimligt och i praktiken skulle innebära att en svensk lammproduktion omöjliggörs.

Den linje som länsstyrelsen i Stockholm nu driver där man polisanmäler Molstaberg för djurskyddsbrott på grund av upprepade rovdjursattacker är ett resultat av byråkraters enfald och oförmåga att se den helhet i beslutad rovdjurspolitik som de via Naturvårdsverket är satta att förvalta. Särskilt bisarrt blir det om man provar länsstyrelsens resonemang om djurägarens ansvar i ett större perspektiv.

Om vi skulle få en etablering av kungsörn i länet, hur föreslår då Länsstyrelsen att dessa skall stängslas ute från våra betesmarker? Man kan föra ett resonemang om att ta in djuren på stall, men hur går det då med beteslagen? Hur går det med den ekologiska produktion där bete och utomhusvistelse är en grundbult? Hur går det med den biologiska mångfalden och det rika odlingslandskapet, ett av de viktigaste miljömålen som länsstyrelsen har att arbeta för? Har länsstyrelsen i Stockholm överhuvudtaget läst Naturvårdsverkets yttrande ”Skyddsjakt varg - översyn av regler och tillämpning” där det bland annat står:

"I dagsläget bedömer såväl länsstyrelserna som Naturvårdsverket att det inte finns någon möjlighet att kräva av fårägare att sätta upp rovdjursavvisande stängsel".

Låt oss slutligen konstatera att det lidande som fåren på Molstaberg drabbats av snarare beror på Länsstyrelsens försumlighet och bristande ansvar i sitt uppdrag att förvalta varg. Till detta ska läggas att Länsstyrelsen häromdagen gav det trista beskedet att man inte tänker besluta om ny skyddsjakt, detta trots fem nya vargattacker på Molstaberg inom en vecka. Den som nu orsakar djuren onödigt lidande och borde polisanmälas är ingen annan än Länsstyrelsen i Stockholm.

Magnus Jönsson 
Ord. Sv. Fåravelsförbundet                   

Gudrun Haglund-Eriksson
Vice Ord./ Rovdjursansvarig. Sv. Fåravelsförbundet

 

 

 

Artikeln publicerades måndag den 16 november 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera