Gemensamma regler för GMO behövs

Vad som regleras som GMO styrs av lagar från 90-talet. Med dagens utveckling leder det till många frågetecken gällande om ny växtförädlingsteknik är GMO eller inte.

Två olika univeristet har inkommit med frågor gällande huruvida backtrav framtagen med ny teknik är GMO eller inte. Ja i ett fall och nej i ett annat. Foto: Thinkstock

Jordbruksverket har fått frågor från två svenska universitet gällande tillstånd att odla backtrav på försök. Anledningen till att man sökt tillstånd är att backtraven är förädlad med en ny teknik som kallas CRISPR/Cas9.

Frågan gäller om denna teknik omfattas av regelverket för genmodifierade organismer, GMO. Efter att ha granskat detta har Jordbruksverket kommit fram till att den ena användningen av tekniken leder till en GMO-gröda men inte den andra.

Både GMO och inte

CRISPR/Cas9, är en ny växtförädlingsteknik som innehåller olika verktyg som gör det mjöligt att förändra i växten. En del av dem leder till genmodifiering och andra gör det inte.

Universiteten har tagit fram två typer av backtrav. I båda fall har man använt tekniken för att skapa en mutation i växternas DNA med hjälp av ett främmande DNA. Skillnaden mellan dem är dock att i den ena backtraven finns främmande DNA kvar i växten och det gör den inte i den andra.

Därför bedömer Jordbruksverket endast att den första backtraven är genmodifierad och behöver således tillstånd för att odlas.

Gemensama riktlinjer

Något som är problematiskt gällande regleringen av GMO är att den styrs av lagar och definitioner som framtagits på 90-talet, dessa är svårtolkade och föråldrade, inte minst för att mycket har hänt inom växtförädlingen sedan dess.

För att kunna tolka regler och definitioner på ett enhetligt sätt inom EU, har Sverige tillsammans med andra EU-länder bett EU-kommissionen om riktlinjer. Varje ny växtförädlingsteknik ska sedan kunna prövas med hjälp av dem. Om sådan inte finns får Jordbruksverket göra tolkningarna själva.

I fallet med de två universiteten har Jordbruksverket använt sig av de definitioner som finns i GMO-reglerna för att avgöra om de är GMO eller inte. Detta betyder att tolkningarna kan komma att se annorlunda ut när EU-gemensamma riktlinjer kommer.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 17 november 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste