Arbetar för handelsavtal i Asien

För att kunna exportera kyckling till Asien krävs handelsavtal med respektive land. I dagsläget är Sverige mycket nära ett sådant handelsavtal med Hong Kong. Dock är vägen något längre till Kina, berättar Magnus ­Nikkarinen, kansliråd på Näringsdepartementet.

Magnus Nikkarinen är kansliråd på Näringsdepartementet. Foto: Katarina Johnsson
– Signalerna som kommer från näringen är att möjligheterna att exportera styckningsdetaljer såsom kycklingfötter till Asien ökar, säger Magnus Nikkarinen och framhäver Kina.

– Kina är ett av få länder där det finns väldigt många konsumenter som faktiskt efterfrågar importerade produkter. Kombinationen av ett intresse för import samt den snabbt ökande efterfrågan efter styckningsdetaljer som kyckling­fötter skapar stora möjligheter. Därmed är Kina en intressant marknad för Sverige, det går inte att komma ifrån.

Vidare förklarar Magnus att Kinas egen produktion inte hänger med i den snabba utvecklingen som sker till följd av en snabbt växande medelklass.

– Det vi behöver göra gemensamt från svensk offentlig sida, tillsammans med intresseorganisationer och livsmedelsföretag är att visa på vilka mervärden vi faktiskt har att erbjuda och hur vi skiljer oss åt. Det är en stor utmaning för ett litet land som Sverige, men samtidigt är det högst nödvändigt.

Sedan första september är lantbruksrådet Lennart Nilsson på plats och arbetar aktivt för ett svenskt marknads­inträde i Kina. Nästa steg i den processen kommer i samband med att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med delegation ska resa till Hong Kong och Peking i slutet av november.

– I Hongkong ligger ett avtal väldigt nära i tiden. Det är inte säkert att det är formellt klart till resan i november, men förhoppningen är att vi ska ha ett avtal klart inom den närmaste tiden, säger Magnus.

Rörande Kina berättar Magnus att man ännu har en längre bit kvar på vägen.

– Ett bilateralt avtal för kycklingexport till Kina är tyvärr ett antal år bort. Det är en lång process som behöver genomföras i form av inspektioner och utbyte av information, säger han, och tillägger:

– Denna process är ännu inte igång, men den håller på att starta. Det har tagit lång tid och vi har haft svårt att komma till nästa steg.

Vid besöket i Kina i slutet av november kommer landsbygdsministern och den svenska delegationen därmed framföra sin ambition och viljan att komma vidare i en sådan process. Resan berör både skog och livsmedel. För att tydliggöra och kommunicera de mervärden som finns i Sverige kommer även chefsveterinär Ingrid Eilertz medverka på resan. Bland  annat kommer man möta Kinas jordbruksminister samt ministern för General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, AQSIQ, som ansvarar för kvalitet, livsmedelssäkerhet, export och import. I processen för att bli godkänd för livsmedels­export till Kina är dessa två ministerier centrala. Jordbruksministeriet svarar då för de övergripande jordbruks- och livsmedels­frågorna, medan AQSIQ svarar för exempelvis kontroller och inspektioner.

När processen startar kommer det vara Livsmedelsverket och Jordbruksverket som ansvarar för utbytet av information från svenskt håll. Därutöver kommer kineserna själva även vilja genomföra flertalet inspektioner hos de svenska livsmedelsföretag som önskar att exportera.

Gott svenskt rykte

Magnus ser hoppfullt på att den svenska godkännande­processen kommer att påbörjas snart och han lyfter bland annat det goda rykte som Sverige har i Kina som en av anledningarna. Bakom detta ligger bland annat de svenska företagen, menar Magnus.

– Givet att merparten av den kinesiska medelklassen har varit på Ikea är det inte helt okänt för dem vad vi svenskar står för gällande kvalitet och värderingar, säger han och poängterar att en sådan effekt kan ge större inverkan än man först kan tro:

– För oss är faktiskt exempel som Ikea en dörr­öppnare som i förlängningen kan ge Sverige fördelar gentemot andra länder som också vill in på den kinesiska marknaden.

Vilhelm Ektander
Vilhelm Ektander
Tel: 070 – 092 20 02
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 23 november 2015

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste