Produktionspeng ska ge fler grisar

Som en del i Handlingsplan Gris är målet att öka den svenska grisproduktionen från dagens 26 smågrisar per sugga och år, till 30. Som ett steg i det satsas nu 20 miljoner kronor på en särskild produktionspeng och expertrådgivning.

Det nya produktionsmålet inom Handlingsplan Gris är att de bästa 25 procenten av besättningar i medeltal ska nå 30 smågrisar per år till en kostnad av 550 kronor per gris. Detta med hjälp av bättre rådgivning. Foto: Carolina Wahlberg

Under förra året bildades "Handlingsplan Gris" för att samla hela kedjan och starka svensk grisproduktion. Inom målområdet produktion är en av åtgärderna att utveckla grisrådgivningen samt det nya målet "30 för 550", om att de bästa 25 procenten av besättningarna i medeltal ska ta fram 30 smågrisar per år för högst 550 kronor per gris. Målet ska vara uppfyllt år 2018.

För att målet ska nås kommer grisbranschen att satsa 20 miljoner kronor under de tre kommande åren.

Produktivitetspengen är ett tillägg som ska betalas ut per smågris för att öka fokus på produktivitet i smågrisbesättningar. Om en besättning har en produktivitet mellan 24,0-26,0 grisar per årssugga får man fem kronor per smågris och har man 26,1 grisar eller mer per årssugga får man 10 kronor.

Nya expertgrupper

För att nå bättre produktion kommer processledare att coacha grisföretagare till mer smågrisar till lägre kostnader.

För att spetsrådgivning ska kunna erbjudas till grisföretagarna kommer särskilda expertgrupper att bildas. Experterna kan vara grisrådgivare både från Sverige och utomlands samt andra mer oprövade namn som vill utvecklas inom området.

Experterna kommer att jobba tillsammans med testgårdar samt hämta in kunskap och information från andra framgångsrika grisländer för att stärka svensk produktion.

Branschen finansierar

Inom projektet finns foderföretag, slakterier, LRF Kött, Svenska Köttföretagen och Sveriges Grisföretagare med som finansiärer. Att svenska grisföretagare dessutom ska kunna ta del av kommande Landsbygdsprogram för att öka kompetensen på de svenska gårdarna är också högst troligt.

"Tillsammans jobbar vi för en ökad produktivitet, givetvis med samma krav på god djuromsorg och låga antibiotikaförbrukning som redan idag utmärker svensk grisproduktion", skriver representanter för Handlingsplan Gris i pressmeddelandet.

Handlingsplan Gris omfattar förutom åtgärder inom produktion även områderna export och marknad.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 18 november 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste