Mindre antibiotika inom EU

Sveriges bönder använder minst antibiotika till lantbruksdjur i hela EU. De enda som slår oss är icke-EU-medlemmarna Island och Norge. Positivt är även att användningen ser ut att vända även på fler håll nere på kontinenten.

Försäljningen av antibiotika som används till djur har sjunkit i Europa. Sedan mätningarna började 2010 har 20 länder rapporterat sina siffror för åren fram till och med 2013 och trenden visar att försäljningen av antibiotika fortsätter att sjunka. I diagrammet visas försäljningen av antibiotika i milligram per kilo levandevikt och förändringen ges i procent. Grafik: Malin Strandli, Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Den femte rapporten från den Europeiska läkemedels­myndigheten, EMA, visar att förbrukningen av antibiotika till lantbruksdjur över lag minskar i Europa. En del länder sticker dock ut, både när det gäller minskning och ökning av antibiotikaförbrukningen.

– Bönderna i Sverige har genom god djur­omsorg och långvarigt arbete med att bekämpa sjuk­domar minskat behovet av att använda antibiotika. Friska djur behöver inte antibiotika och som konsument kan man bidra till minskad antibiotikaanvändning genom att välja svensk­producerade livsmedel, säger LRF:s förbunds­ordförande Helena Jonsson i ett pressmeddelande.

Minskande och ökande

Sedan förra rapporteringen har Sverige minskat försäljningen av antibiotika till lantbruksdjur med 6,6 procent. Det är även hoppfullt att se att stora produktionsländer som Tyskland, Nederländerna och Italien har minskat försäljningen med mellan 7 och 12procent.

Det är dock ett par länder som ökat försäljningen rejält: Portugal med dryga 19 procent, Polen med 12 procent och Bulgarien med 17,4 procent. Siffrorna kan delvis vara missvisande på grund av brister i datainsamlingen, men allt kan inte skyllas på detta. En del länder behöver jobba för att utbilda både veterinärer och djurägare för att minska förbrukningen av antibiotika.

– Ofta är det ganska enkla åtgärder som krävs för att komma ner från väldigt höga nivåer. Det kan bland annat handla om att man diagnostiserar djurets åkomma innan behandling för att på så sätt endast använda ett effektivt antibiotika. I dag är det inte ovanligt att man struntar i diagnostiken och tar ett antibiotika med bredare spektrum istället, säger Christina Greko, antibiotika­expert på SVA.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 27 november 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste