Finland tillåter neonikotinoider i vår

Då man bedömer att det inte finns ersättande betmedel eller andra effektiva metoder för bekämpning av jordloppor i vårraps, ger Finland undantagstillstånd för betning av utsäde våren 2016.

För andra året i rad gör Finland en annan bedömning av neonikotinoiderna än Sverige. Foto: Carolina Wahlberg

– Oljeväxterna är utomordentligt väl lämpade för växelbruk vid spannmålsodling och de förebygger behovet av växtskyddsmedel. Oljeväxtodlingsbranschen skulle minska kraftigt eller kanske upphöra helt utan ett effektivt medel för bekämpning av jordloppor. Om odlingen upphörde skulle det leda till ansenliga svårigheter för produktionen av inhemska vegetabiliska oljor och till minskad självförsörjning av protein i Finland, säger Kaija Kallio-Mannila, som är direktör på finska Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, i ett pressmeddelande.

Vidare konstaterar man att Finlands nordliga läge innebär att merparten av landets oljeväxtodling utgörs av sorter som sås på våren. Våroljeväxterna är mer utsatta för angrepp av jordloppor än de slag som sås på hösten och utan betning utvecklas i värsta fall endast en liten del av utsädet till plantstadiet.

Man ser också att i odling av oljeväxter utan betning ökar besprutningen med växtskyddsmedel efter sådden och detta räddar ändå inte ett redan skadat plantväxtbestånd. Det finska Säkerhets- och kemikalieverket tillägger även att de syntetiska pyretroider som används istället för betning är mycket giftiga för pollinerare, andra leddjur och vattenorganismer.

Vårrapsen räddas

Undantagstillståndet beviljas för användning av produkterna Elado FS 480 och Cruise OSR för betning av utsäde våren 2016. Motiveringen ligger i att det inte finns ersättande betmedel eller andra effektiva metoder för bekämpning av jordloppor. EU:s medlemsstater får bevilja undantagstillstånd för användning av produkterna i nödfall för högst 120 dygn, om bekämpning inte kan behärskas med andra rimliga medel.

– Vi måste se allvarligt på neonikotinoidernas effekter på pollinerande insekter såväl med tanke på ekosystemet som på grund av de skador som jordbruket kan orsakas. För närvarande kan de skador som jordloppor orsakar ändå inte behärskas med andra metoder. Man borde snabbt finna hållbara växtskyddsmetoder för betning av oljeväxter, säger Kaija Kallio-Mannila.

I Sverige är det Kemikalieinspektionen som ansvarar för frågan och som det ser ut nu gör de en annan bedömning än finländarna. Effekten av förbudet sågs tydligt i en kraftigt sänkt sådd av våroljeväxter i Sverige i år.

Vilhelm Ektander
Vilhelm Ektander
Tel: 070 – 092 20 02
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 01 december 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste