Ekologiska mjölkproduktionen minskar

2015 kommer att bli det första året som den svenska produktionen av ekologisk mjölk minskar. En obruten serie av ökade volymer år till år har brutits. Bakom minskningen ligger mejeriernas avbrutna rekrytering av nya producenter för några år sedan.

Den kontinuerliga tillväxten för invägningen av ekologisk mjölk i Sverige får sig en knäck under 2015 när kurvan får sin första nedgång. Produktionen av ekologisk mjölk har minskat mer än produktionen av konventionell mjölk i år. Källa: Jordbruksverket Sju av nio månader i år har den ekologiska mjölkinvägningen varit lägre än motsvarande månad 2014. Störst var minskning i september då mjölkinvägningen var 2,9 procent lägre än september 2014. Källa: LRF Mjölk
De första nio månaderna av 2015 har varit ett trendbrott för den ekologiska mjölkproduktionen. Efter ökade volymer varje år så långt statistiken sträcker sig så ser det innevarande året ut att göra ett avbrott i tillväxten.

För sju av årets första nio månader har den invägda volymen legat lägre än motsvarande månad ifjol. Förändringen har varierat mellan – 2,9 procent till + 1,7 procent, den genomsnittliga förändringen för året ser ut att hamna på minskning mellan 1-2 procent.

- Det finns inget som antyder att årets sista tre månader kommer att avvika från utvecklingen tidigare under året, säger Lennart Holmström, analytiker på LRF Mjölk.

Mejerierna bromsade

En orsak som antas ligga bakom den minskade volymen ekologisk mjölk är att mejerierna bromsade nyrekryteringen av ekologiska mjölkproducenterna för några år sedan. Produktionen och konsumtionen av ekologisk mjölk var inte i balans och man ville se en ökad konsumtion innan fler ekologiska mjölkproducenter togs in.

– Det finns ett stort intresse för ekologiska mejeriprodukter hos konsumenterna som driver efterfrågan nu och mejerierna har svarat med en utveckling av nya ekologiska produkter, konstaterar Lennart Holmström.

Efterfrågan från konsumenterna får mejerisidan att signalera om ett ökat behov av ekologisk mjölk. Men där konsumenten är snabbrörlig är produktionen mer trögrörlig. Det tar tid både att ställa om en mjölkgård till ekologisk produktion eller att öka produktionen från en befintligt ekologisk mjölkgård.

Förväntad återhämtning

Att ställa om gården till ekologisk mjölkproduktion brukar uppskattas att ta ungefär två år. Det innebär dock inte nödvändigtvis att vi kommer att se två år i följd av minskad ekologisk mjölkproduktion.

– Vår prognos är att vi kommer att se en stabilisering av den ekologiska mjölkproduktionen under 2016, säger Lennart Holmström. Och att vi återigen ser en tillväxt för den ekologisk mjölkinvägningen under 2017.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 07 december 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera