Stark framtidstro på Köttriksdagen

20-21 november ägde årets Köttriksdag rum på Vildmarkshotellet i Kolmården.
 Positiv framtidstro blandades med hetsiga debatter bland annat angående nya styrelsen.

Sveriges Nötköttsproducenters nya styrelse: Bakre raden från vänster, Viktoria Östlund LRF kött (adjungerad), Carina Johansson verksamhetsledare SNP (adjungerad), Anders Fredriksson(ledamot SNP), Theres Strand Svenska Köttföretagen(adjungerad), Dan Waldemarsson (nyvald SNP), Tomas Magnusson (nyvald SNP) och Maria Edman (adjungerad och kassör SNP).  Främre raden från vänster:
Kenneth Åström (nyvald SNP), Jan Forssell (ordförande SNP). Lena Widebeck tidningen Nötkött (adjungerad), Anna Jamieson (ledamot SNP). Fattas gör Camilla Hansson (nyvald SNP och Martin Bengtsson NAB (adjungerad).Foto: Jerry Ohlsson
Efter en del voteringar fick Jan Forssell fortsatt förtroende att leda Sveriges Nötköttsproducenter, SNP. Nya styrelsemedlemmar blev Thomas Magnusson från Tävelsås, Camilla Hansson från Genarp, Dan Waldemarsson från Habo och Kenneth Åström från Umeå.

Anders Fredriksson blev omvald på två år och Anna Jamieson har ett år kvar.

Aron Cedergren, Hans Gradén och Emma Johansson valde att lämna styrelsen. Enligt ett missförstånd trodde valberedningen att även Gunvor Berglund självmant valt att inte bli omvald, så var inte fallet. Men valberedningens nya namn fick ändå fler röster, så Gunvor fick lämna styrelsen.

Under stämman blev det en del diskussioner kring den nya Handlingsplanen för nöt, som snart ska ut på remiss. Handlingsplanen påminner om de som satts upp vid gris- och mjölkkrisen. Även om inte nöt har en kris ville man också göra en plan för att utvecklas. Sagt och gjort, i mars träffade man representanter från departementet för att starta arbetet.

Det finns en styrgrupp där Jan ingår tillsammans med representanter från slakt och handel. En heltidstjänst som Svenska Köttföretagen står för leder arbetet i de fyra arbetsgrupperna som behandlar olika ämnen. Inom grupperna export och marknad arbetar man tillsammans med gris och lamm. Gruppen som heter Stöd och regler är tillsammans med lammen, men i produktionsgruppen är varje djurslag för sig.

Viktiga bollplank

Den 6 december ska handlingsplanen ut på remiss och den 20 januari ska den presenteras. Jan upplevde en del otålighet bland vissa på stämman kring ämnet. Men han menar att det tar tid och medlemmarna är viktiga bollplank i och med remissen och den slutgiltiga utformningen av handelsplanen. Det är viktigt att man berättar vad som sätter stopp och vad som behövs för att produktionen ska kunna utvecklas mer.

Inom handelsplanen tittar man bland annat på exportmarknader förutom Asien. Kött från djur med så låg antibiotikaanvändning borde gå att sälja utomlands, menar Jan.

– Något som vi saknar som både lammen och grisarna har är ett gemensamt program för produktionsuppföljning, säger Jan och berättar att man nu är inne på att starta en förstudie efter många års diskussion.

85 procents ökning

2011 satte man nya mål i föreningen, man anställde en verksamhetsledare, gjorde om medlemsavgifterna och ville få mer fart i klubbarna. Man satte ett mål att öka medlemsantalet med 20 procent till 2015. Men istället har man ökat 85 procent. 2013 hade man 1 237 och i dag 2 285 medlemmar. Klubben i Halland har ökat med 218 procent i medlemsantal.

– Under de två föregående åren har vi gjort en förlust på totalt 300 000 kronor för båda åren. Men i år gör vi en vinst på 100 000 kronor. Om man går tillbaka och tittar på målet för 2011, så är det enda vi misslyckats med, att vi har värvat alldeles för många medlemmar, skrattar Jan.

Utbildningsträffar i samarbete med McDonalds, mer utrymme i media och delägarskap i Gård & Djurhälsan är andra positiva saker som skett under året. Framöver verkar det positiva hålla i sig, enligt Jan.

– Det känns jättespännande med handlingsplanen. Det är det största som vi har gjort och jobbat med under alla år i SNP. Just att vi allihopa inom sitter vid samma bord, handel, branschen och myndigheterna. Förut uppvaktade vi en och en och försökte få fram våra synpunkter. Det är ett helt nytt arbetssätt som jag tror kan bli väldigt bra, säger han.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 08 december 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste