Skånsk bonde tog vattenprover i 38 år

Runt 1 000 vattenprover har lantbrukaren i Skåne tagit de senaste 38 åren. Tester har tagits på dräneringsvattnet från ett fält varannan vecka och resultaten ger stor insikt.

Vattenproverna togs vid ett dräneringsrör under 38 år. Foto: Janne Linder

Proverna har tagits vid ett dräneringsrör från ett fält på 34 hektar. Testerna är inte något odlingsexperiment utan lantbrukaren har odlat precis som vanligt vilket i detta fall innebär  höstvete, vårvete, höstraps och sockerbetor, skriver Greppa Näringen.

Mindre fosforläckage

Resultatet visar att det har skett en minskning av både kväve och fosfor i vattnet från fältet. I genomsnitt läcker det 200 gram fosfor per år genom dräneringsröret och det fanns inget direkt samband mellan fosforläckage och vad som odlades. Sedan 1988 har mer fosfor förts bort med skörden än vad som lagts på, de senaste tio åren har underskottet legat på tio kilo fosfor per hektar och år.

Kvävebalans

Kväveläckaget påverkades däremot av grödan. Vid odling av sockerbetor, som skördas sent och hinner ta upp mycket näring, såg man att läckaget minskade. Fältbalansen visar även att de senaste 38 åren är i balans, vilket betyder att man har tillfört lika mycket kväve via gödsel som man tagit bort i och med skörd.

Utöver testerna i dräneringsröret har man även sedan 1992 provtagit en bäck som avvattnar området där fältet ligger. Avrinningsområdet ligger på cirka 820 hektar. Något man upptäckte där var att fosforhalten i vattnet steg under sommaren när det inte skedde någon avrinning från fälten. Detta visade sig dock vara läckage från enskilda avlopp hos boende i området.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 december 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Kan normalt betyda olika saker?

Krönika: Inflationen fortsätter att ligga på en högre nivå än vad vi under många år ansett vara normalt. Vi får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att hitta motsvarande nivåer och riksbankerna runt om i världen höjer sina styrräntor för att motverka utvecklingen. Följden blir högre marknadsräntor och här blir det intressant att ställa sig frågan vad som är normalt? Låt oss resonera lite kring begreppet referensram.

 

Kommentera