Enkla lösningar för smartare lantbruk

Övervakningskameror som kopplas samman med dieseltankssensorer och fjärrmanövrerade eluttag, allt styrt och övervakat via en app i telefonen. Luda.farm satsar på att knyta samman sina övervakningskameror med sensorer i system som ska göra livet på gården enklare och effektivare.

Filip Sahlberg och Daniel Ludwiszewski var på Agritechnica och visade upp Luda.Farms nya app som ska ta ett smart grepp på övervakning och kontroll av hela gården.
På Luda.Farm jobbar man för att göra lantbruket säkrare och effektivare. Företaget har gått ifrån att enbart utveckla övervakningskameror som Farmcam och Tractorcam för lantbrukets behov till att skapa sammanvävda informationssystem som ska göra lantbruket smartare.

 – Vårt mål är att ge lantbrukaren en enklare vardag med bättre kontroll över alla led i processen och en möjlighet att uträtta mer på mindre tid, berättar Daniel Ludwiszewski, en av Luda.Farms grundare samt affärsutvecklare på företaget.

Hela gården i telefonen

På Agritechnica i Hannover visade Luda.Farm upp sin lösning Luda Smart farm App. Appen har utvecklats i samarbete med lantbrukare, Sveriges Lantbruksuniversitet och den svenska innovationsmyndigheten Vinnova i syfte att skapa ett system för ”smart farming”.

Luda Smart farm App kan skräddarsys för olika typer av lantbruk med styrning och övervakning av olika moment och processer. Det kan handla om kalvning, kontroll av bränsle – och silonivåer, instängsling och temperaturavkänning i olika processer. Allt kan överblickas och styras via en app i mobilen eller surfplattan.

Nya sensorer under året

I dag finns Ludas Farmcam IP redo för att integreras i systemet och arbeta med att övervaka kalvningsboxar, foderbord, dieseltank med mera.

Under 2016 kommer stängselsensorer som kan övervaka funktionen hos elstängsel. Stängselsensorn varnar för lågt volttal och låter dig slå av och på strömmen till stängslet via din mobil. Sensorerna är idag ute på gårdstest.

En efterlängtad sensor som också ska lanseras under nästa år är dieselsensorn som övervakar nivån i dieseltanken. Via appen ska sensorn kunna ge varningar när stöld upptäcks eller när det är dags att beställa påfyllning av tanken.

Även temperatur – och fuktsensorer ska lanseras under 2016.

Pågående utvecklingsprojekt inkluderar silosensorer som håller koll på fodersilos, sensor för övervakning av fodervagn samt sensorer för övervakning av djur.

 – I dag finns det många som utvecklar kameror och hårdvara för lantbrukets behov, konstaterar Daniel Ludwiszewski. Det vi fokuserar på är att knyta samman system i en lättanvänd lösning. Det ska vara enkelt att att hålla koll på sin gård.

Övervakas via appen

Modulerna/sensorerna som Luda.Farm utvecklar kommer att kosta mellan 2 000-3 000 kronor var och kan övervakas via appen. Vill man ha smarta larm kopplade till dem kommer det att vara en abonnemangskostnad om 5-10 euro i månaden,

 – Exempel på smarta larm kan vara att dieselsensorn inte larmar under de tider på dygnet som du själv brukar tanka traktorn, säger Filip Sahlberg, utvecklare på Luda.Farm. Eller att när sensorn skickar iväg ett larm startar också kameran som övervakar dieseltanken.

 – Vi jobbar också på att utveckla våra kamerasystem ytterligare för att de ska kunna identifiera registreringsskyltar och ansikts­identifiering som underlag för systemet att avgöra om man har tillåtelse att tanka diesel eller ej, säger Daniel Ludwiszewski.

Luda.farm har de senaste åren ökat sin omsättning med i snitt 25 procent per år. I dag har man åtta anställda, omsätter 22 miljoner och har en vinstmarginal på 10 procent.

Vill växa i Tyskland

85 procent av företagets försäljning sker på exportmarknaderna. Största exportmarknaden är Frankrike följt av Tyskland och Storbritannien.

 – Vi satsar nu på att växa ytterligare på den tyska marknaden, säger Daniel Ludwiszewski och berättar att de just har anställt en tysk säljare som ska bearbeta marknaden.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 14 december 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Som man bäddar får man ligga

Krönika: Snart är det sommarlov för alla som i framtiden ska försörja oss. Några vet vad de vill jobba med, andra inte. En del har sommarjobb, andra inte. Många gånger leder sommarjobbet till insikter, både om arbetsliv och sig själv. För att möta framtida behov behöver rekryteringsunderlaget för rådgivare till lantbruket breddas. Hur många sommarjobb skapas det egentligen inom de gröna näringarna som tillsätts utanför familjekretsen? 

Kommentera