Vad händer om…?

Kristin Nilsson,  jurist på Fyrklövern ger exempel på olika scenarier, vad som händer och vad man borde ha gjort för att undvika det.

Lyckligt gifta? Men vad händer om någon hastigt går bort eller om kärleken tar slut?Foto: carolina wahlberg

Sambo, separation

Kalle och Sara är kära och har precis flyttat in på en gård som Kalle köpt. Gården har till 50 procent finansierats genom pengar som Kalle fått när han sålt sin bostadsrätt. Resten har finansierats genom lån. Marken är i dag utarrenderad, men Kalle har planer på att köpa till mark och i framtiden själv bedriva växtodlingsverksamhet med ekologisk inriktning. Kalle jobbar som snickare ”så länge” för att kunna försörja sig. Sara är ganska ointresserad av gården och arbetar som frisör inne i stan.

En dag kommer Sara hem och meddelar att hon har ”fått nog” och vill flytta tillbaka till stan, hon gör helt enkelt slut med Kalle.

Vad händer?

Sara kan förmodligen begära bodelning av gården, och har då rätt till halva värdet efter avdrag för de lån som belastar fastigheten.

Vad hade Kalle kunnat göra för att skydda sig?

Inför flytten till gården borde Kalle krävt att de skulle skriva samboavtal. Innebörden av ett sådant avtal är att man är överens om att bodelning inte ska ske om separationen är ett faktum.

Sambo, dödsfall

Johan och Sofia är sambo på en mjölkgård som Sofia fått i gåva av sina föräldrar. Det framgår av gåvobrevet att gården är Sofias enskilda egendom. Båda arbetar båda på gården och de har två små barn. En dag avlider Sara i en bilolycka.

Vad händer?

Eftersom gården är enskild egendom kan Johan inte begära bodelning. Enligt arvsordningen ärver barnen all Sofias kvarlåtenskap. Johan har alltså ingen som helst arvsrätt efter Sofia vilket ger det resultatet att barnen ärver all Sofias egendom och Johan får ingenting.

Vad kunde Johan och Sofia gjort?

Beroende på hur mycket Sofia skulle vara beredd att ”släppa in” Johan kan man tänka sig en rad åtgärder för att skydda Johan. Sofia hade till exempel kunna skriva ett testamente med innebörden att Johan skulle ärva hälften av hennes kvarlåtenskap, vilket skulle ha underlättat Johans situation rejält vid Sofias dödsfall.

Makar, dödsfall

Kurt och Anders har varit gifta i tre år och bor och bedriver jordbruk på en gård som de köpt gemensamt. De har båda vuxna barn från tidigare relationer. En dag blir Anders sjuk och avlider hastigt.

Vad händer?

Kurt har ingen arvsrätt efter Anders, Anders barn ärver allt efter honom och gissningsvis vill barnen få ut sina pengar. Möjligen kan Kurt lösa ut barnen ur gården och fortsätta bedriva verksamheten själv, alternativet är att sälja gården.

Vad kunde Anders och Kurt gjort?

Till exempel kunde de genom inbördes testamente förordna att arvet skulle delas mellan den efterlevande och barnen. De borde också ha sett över sitt livförsäkringsskydd, kanske skulle en livförsäkring med förmånstagarförordnande till Kurt kunnat ge honom det kapital som han behöver för att lösa ut barnen ur gården.

Makar, skilsmässa

Per-Olof och Mona träffades på dansbanan som 15-åringar och har hängt ihop sedan dess. De gifte sig vid 18 års ålder och har fyra gemensamma barn. Per-Olof bedriver jordbruksverksamhet på hans föräldragård, Mona tar hand om hus och hem samt mjölkar korna. Makarna har inga tillgångar utöver gården. Gården är enskild egendom genom äktenskapsförord som de undertecknade veckan innan de gifte sig. Per-Olofs pappa ordnade med det pappret så det var bara för Mona och Per-Olof att skriva under – jättesmidigt eftersom de själva hade fullt upp med sina bröllopsplaner just då!

Efter 25 års äktenskap kommer Per-Olof hem en dag och erkänner att han träffat en annan kvinna och vill skiljas.

Vad händer? 

Äktenskapsförordet gäller, gården är Per-Olofs och den är hans enskilda egendom. Mona kliver ur äktenskapet i stort sett helt barskrapad. Hon har inget boende, inga pengar, ingen inkomst och kan dessutom förvänta sig en riktigt usel pension.

Vad kunde Mona gjort?

Mona borde ha sett om sitt hus för länge sedan! Hon borde ha reflekterat över innebörden av äktenskapsförordet och tillsammans med maken lagt upp en plan för hur hon skulle kunna klara sig ekonomiskt i olika situationer. ”Planen” behöver inte innebära att Per-Olof skulle vara tvungen att dela gården rakt av med Mona vid en skilsmässa, det handlar om att komma överens om ett upplägg som Mona känner sig trygg och tillfreds med, och som Per-Olof klarar av att ro i hamn ur ett ekonomiskt perspektiv.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

Artikeln publicerades lördag den 19 december 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera