Påverkar varg fastighetspriset?

Om man bor i ett område med mycket varg, kan det påverka hur attraktiv fastigheten är på marknaden. Detta faktum är de flesta överens om, men hur mycket det påverkar är inte så lätt att avgöra.

 

Att högt rovdjurstryck påverkar fastighetspriserna verkar de flesta vara överens om, men hur mycket är svårt att svara på. Att det påverkar möjligheten att bedriva näringsverksamhet med djur är dock ett som är klart. Foto: Thinkstock

– Hur mycket det påverkar är svårt att säga. Det man kan konstatera är att i bygderna i Värmland med mångårigt rovdjurstryck, där har älgarna försvunnit. Många fastighetsägare

Patrik Olsson, ordförande LRF Värmland är tydlig med att vargen i Värmland lett till att både älgar försvunnit från en del marker och att flertalet flyttat på grund av att man inte känner sig säker. Foto: Carolina Wahlberg

värderar viltet och jakten som en viktig komponent i fastighetsvärdet. Utöver det, vet vi att folk har valt att sälja och flytta för att de inte kan bedriva hundsport, inte kan jaga med lös hund och inte kan rida, för att de är otrygga i skogen, säger Patrik Olsson, ordförande LRF Värmland.

Som ett vulkanutbrott

– Nationalekonomiskt kanske inte vargförekomsten har haft en betydelse vare sig för jakten eller fårskötseln. Liksom ett vulkanutbrott inte har stor betydelse för världen, så påverkar de dem som bor nära i allra högsta grad, säger Patrik.

I Värmland finns mellan 25 och 30 vargrevir och enligt Anders Wetterlin, som är jakt och viltexpert på LRF, uppskattar man, att ett vargrevir dödar runt 120 älgar om året. Det innebär att mellan 3 000 och 3 600 älgar i Värmland slutar sina dagar som vargföda.

 

Ulf Berg (M) tyckte det var skamligt av Länsstyrelsen att polisanmäla Molstaberg. Foto: Riksdagen

– Det finns exempel på mindre skogsfastigheter som i stort sett blir osäljbara på grund av att det ligger ett vargrevir i området, säger Anders Wetterlin.

Han påpekar dock att det varierar väldigt mycket mellan olika områden och därmed är det svårt att peka på konkret påverkan på fastighetspriser. En del områden kan vara helt tömda på älg och på andra ställen är det inte så illa.

Dyrt med stängsel

En annan faktor att bejaka vid fastighetsvärdering i marker med högt rovdjurstryck är möjligheten att bedriva djurhållning. Finns det en överhängande risk för rovdjursattacker i ett område, är det inte säkert att bankerna ger kredit till en investering i fårproduktion. Kostnaderna för att investera i rovdjursavvisande stängsel är höga och investeringsbidraget från staten väger inte upp kostnaden.

Ulf Berg (M), är engagerad i vargfrågan och besökte nyligen Molstaberg, gården som upprepade gånger fått får dödade av varg och som nyligen blev polisanmäld av Länsstyrelsen för att inte hållit sina får säkra. Efter att Länsstyrelsen i Stockholms tolkning har motsagts av Naturvårdsverket, har man dock konstaterat att det inte går att kräva av djurägare att de ska ha rovdjursstängsel och fallet lades ned.

– Det handlar inte bara om kostnaden för att sätta upp rovdjuravvisande stängsel, det handlar om att underhålla dem också. Man måste se till att det är fritt under för att inte strömmen ska bli försvagad. I mitt område i Dalarna har man räknat på att kostnaden för röjning ligger runt 24 000 kronor per kilometer per växtsäsong, säger Ulf Berg.

Han påpekar även att om man hade lönsamheten i fårverksamhet som täcker de kostnaderna så skulle nog fler syssla med får.

I Värmland har 43 procent av jordbruksmarken utvecklats till granskog de senaste 80 åren. Det beror inte enbart på vargen, men det är det alternativet som finns förklarar Patrik Olsson.

– Alternativet är att plantera gran, det blir ju inte sparris på våra marker direkt, säger han.

Kostnad röjning under sängsel

Det är mycket vikigt att man röjer under rovdjursstaket för att bibehålla strömstyrkan. Om man räknar med att det är möjligt att röja 50 meter i timman med en röjsåg om man ska röja 70 till 100 centimeter åt sidorna så kan man röja en kilometer på 25 timmar.

Lönen sätts till 230 kronor i timman inklusive sociala avgifter och då hamnar notan per kilometer på 4 600 kronor per röjning. Detta förutsätter även att marken är lättröjd och relativt plan.

Hur många gånger man sedan behöver röja per säsong varierar men om man behöver röja fyra gånger så hamnar endast arbetskostanden på 18 400 kronor per kilometer. Slitage på maskiner eller bensin är inte medräknat.

Läs mer om det här.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 05 januari 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera