Bucht debatterar för ursprungsmärkning på restauranger

I en debattartikel i Expressen skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och konsumentminister Per Bolund (Mp) att regeringen anser att det bör införas ursprungsmärkning på köttet som serveras på restauranger och storkök.

Enligt ministrarna vill regeringen införa ursprungsmärkning för köttet som serveras på restauranger och storkök. Foto: Thinkstock
I sin debattartikel i Expressen konstaterar Bucht och Bolund att konsumenterna blir allt mer intresserade av ursprung samt att intresset för att stödja lokala och svenska producenter växer allt mer.

”Vi vet att köttproduktionen skiljer sig kraftigt åt i olika delar av världen. I dag importeras nästan hälften av allt kött vi äter i Sverige från andra länder. I många av dessa länder leder köttproduktionen ofta till stor negativ miljöpåverkan. Det kan handla om en utbredd antibiotikaanvändning, hög vattenförbrukning och en omfattande användning av bekämpningsmedel.

Djurhållningen i många av de länder vi importerar från är dessutom betydligt sämre än den svenska. Sverige har länge utmärkt sig som ett föredöme när det gäller djurskydd och låg antibiotikaanvändning. För många konsumenter är valet av svenskt kött ett sätt att stödja en produktion som ställer höga krav på djurskydd och miljöhänsyn. Men för att kunna välja svenskt kött måste vi naturligtvis veta varifrån köttet kommer”, skriver Sven-Erik Bucht och Per Bolund i Expressen.

RESTAURANGER OCH STORKÖK

Till följd av diverse skandaler har kravet på ursprungsmärkning höjts allt mer i EU, för att i dag omfatta fler djurslag än enbart nötkött. I dag måste även helt kött från gris, får, get och fågel märkas med det land som djuret har fötts upp och slaktats i.

Dock konstaterar ministrarna att de nuvarande kraven enbart gäller för det kött som säljs i livsmedelsbutiker, medan köttet som säljs i restauranger och storkök inte inkluderas.

FRIVILLIG MÄRKNING

”För att underlätta för konsumenter att göra medvetna val även när vi äter ute vill regeringen se en ursprungsmärkning som omfattar kött på restaurang och storkök. En liknande lagstiftning finns redan i Frankrike där alla restauranger som serverar nötkött måste uppge varifrån köttet kommer.

Vi vill därför se en frivillig modell för att kunna ge restauranggästerna information om varifrån köttet kommer. Vi tror att frivillig märkning är det bästa sättet att lösa detta på, men om branschen inte agerar är vi beredda att titta på andra alternativ för att möta konsumenternas behov”, skriver Bucht och Bolund i debattartikeln i Expressen.

I debattartikeln nämner landsbygdsministern och konsumentministern ingen tidsplan för hur och när man ska göra verklighet av ursprungsmärkningen på restauranger och storkök.

Läs debattartikeln i sin helhet här: Dags att märka upp köttet på restauranger

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 22 december 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera