Så ser tidsplanen för jordbrukarstöden ut

Nu har Jordbruksverket spikat en plan för utbetalningarna av resterande jordbrukarstöd. Enligt planeringen kommer bland annat eko- och kompensationsstödet försenas ytterligare.

Jordbruksverkets utbetalningsplan 2016. Figuren har ej med det nationella stödet för mjölk som betalas ut månadsvis. Grafik: Jordbruksverket
Jordbruksverkets utbetalningsplan för 2015 års jordbrukarstöd, sammanfattning:


  • 14 januari 2016 - Påbörjad utbetalning av stöd för nya åtaganden för miljöersättningar för restaurering av betesmarker och slåtterängar, fäbodar och skötsel av våtmarker och dammar.

  • Mars-April 2016 - Delutbetalning, på cirka 85 procent, för nya ersättningarna för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion samt för kompensationsstödet.

  • Mars 2016 och framåt - Gårdsstödet och stödet till unga jordbrukare betalas ut till företag med större avvikelser.

  • Juni 2016 - Andra utbetalning av mjölkstödet.

  • Juni-juli 2016 - Slututbetalning av resterande 15 procent av totalt belopp av nötkreatursstödet.

  • November-December 2016 - Slututbetalningen, cirka 15 procent av totalt belopp, för nya ersättningarna för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion samt för kompensationsstödet.

  • November-December 2016 - Slutbetalning, cirka 15 procent av totalt belopp, av nya miljöersättningar för vallodling och för betesmarker och slåtterängar.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 30 december 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Som man bäddar får man ligga

Krönika: Snart är det sommarlov för alla som i framtiden ska försörja oss. Några vet vad de vill jobba med, andra inte. En del har sommarjobb, andra inte. Många gånger leder sommarjobbet till insikter, både om arbetsliv och sig själv. För att möta framtida behov behöver rekryteringsunderlaget för rådgivare till lantbruket breddas. Hur många sommarjobb skapas det egentligen inom de gröna näringarna som tillsätts utanför familjekretsen? 

Kommentera