Spilld Mjölk väcker frågor

I boken Spilld Mjölk kastas man direkt in i verkligheten som mjölkbonde. För den som inte är insatt, ökar boken förståelsen för mjölkbondens liv och för mjölkbonden är igenkänningsfaktorn hög.

Malin Sundin som själv är mjölkbonde har skrivit boken tillsamans med sin anonyma författarkollega vars historia boken grundar sig på. Foto: Carolina Wahlberg

Att en olycka sällan kommer ensam får man väldigt tydliga exempel på i Spilld Mjölk. I boken får man följa olika personer som på ett eller annat sätt har en relation till mjölkbonden Per och hans gård. Man förstår snabbt vad som händer med privatlivet när arbetet tar för mycket plats. Samtidigt känner man precis som huvudkaraktären, en frustration gällande få alternativ då lågt mjölkpris råder samtidigt som korna ska tas omhand och mjölkas två gånger om dagen, 365 dagar om året.

Boken lyfter flera olika aspekter och får mig att reflektera över hela kulturen inom lantbrukssektorn. Ofta säger man att bönderna aldrig är nöjda. Antingen är det för blött eller för soligt, och priserna kunde alltid vara bättre. Något som dock sällan tas upp är de personliga problem som en kris medför och hur det påverkar psyket hos alla inblandade.

Det är något jag tar med mig från boken. När det verkligen gäller, håller man problemen för sig själv, att misslyckas driva vidare en gård som gått i arv i generationer finns inte på kartan.

En annan aspekt som boken lyfter är bankernas roll. Hur mycket kan man som enskild lantbrukare sticka ut hakan mot bankerna och hur ser de egentligen på situationen?

Det är många frågor som väcks när man läser. En stor aktuell fråga handlar om myndigheterna och den stelbenthet som verkar råda, samtidigt som den mäskliga faktorn påverkar bedömningar.

Det är frustrerande att läsa om hur bonden drabbas av ett stelbent regelverk, subjektiva bedömningar och straff, som i vissa fall kan avgöra om företaget går ihop ekonomiskt eller inte. Men samtidigt kan myndigheter som Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen vara försenade i sina åtaganden utan att det får konkreta konsekvenser? Relationen mellan staten och den enskilda näringsidkaren ställs på sin spets i boken.

Spilld Mjölk fyller ett viktigt kunskapsglapp när det gäller förståelsen för hur en mjölkbondes situation kan se ut. Bönderna har inget fack som demonstrerar när lönen är för låg, eller när arbetsbördan är orimligt tung. De jobbar stenhårt varje dag, året om.

Sammanfattningsvis, för den invigde som är kunnig om lantbruk och mjölkproduktion är boken läsvärd då den skildrar ett perspektiv som man sällan talar om. Kanske kan det göra dig mer uppmärksam på grannens, kundens eller vännens situation.

För den som inte kan något om lantbruk, då kommer boken lära dig väldigt mycket om såväl kor, jordbruk, politik, bankväsendet med mera, den kommer att kunna ge dig som läsare en bild av den utmaning som Sveriges många lantbrukare står inför.

Spilld Mjölk kan köpas här.

Om man vill ta del av fler läsarrecensioner kan man titta på bokens Facebooksida.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 januari 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste