Vilda bin påverkas negativt av neonikotinoider

Nya forskningsresultat bekräftar att vilda bin påverkas av bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider. Tidigare forskning har visat att honungsbin däremot inte påverkas synbart.

Ny forskning bekräftar att vilda bin påverkas negativt av neonikotinoider. Användningen av ämnet är begränsat i EU, men flera länder har sökt om dispens medan svenska odlare får anpassa sig till förbudet. Foto: Katarina Johnsson

– Bekämpningsmedlet har sannolikt inte påverkat honungsbinas hälsa. Däremot är de negativa effekterna på vilda bin inte acceptabla om vi vill nå det nationella miljömålet "Ett rikt odlingslandskap", säger Maj Rundlöf vid Lunds universitet, vetenskapligt ansvarig för fältstudien och huvudförfattare till den nya svenska rapporten, i ett pressmeddelande.

Forskningen har utförts av Lunds universitet ihop med Jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Biodlarorganisationerna samt Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. I samband med att resultatet redovisas, publicerar SLU en stor litteraturstudie som sammanfattar dagens kunskapsläge gällande bin och neonikotinoider.

Konkurrenter har sökt dispens

Neonikotinoider används för att beta utsäde till raps som annars drabbas av jordloppan, vilket gör det mycket svårt att odla grödan i stora delar av landet. Sedan 2013 har EU begränsat användningen, men flera länder som exempelvis Finland och Danmark har ansökt om dispens och beviljat nationella undantag.

– Vi förstår att det är frustrerande för svenska odlare att våra grann- och konkurrentländer ger de egna odlarna dispenser från förbudet att använda neonikotinoider. Både 2014 och 2015 finns det dock många exempel på vårrapsodlare som har fått bra skördar utan neonikotinoider. Förhoppningsvis kan vi utveckla odlingsstrategier som gör att fortsatt odling av vårraps är möjlig och lönsam, säger Thorsten Rahbek Pedersen, vid Jordbruksverket.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 januari 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste