Inget nytt gällande livsmedelsstrategin

Årets livsmedelsseminarium som Jordbruksverket höll på Myntkabinetten i Stockholm gick på temat ”Hur slår vi mynt av svenska mervärden”. Aktörer från politiken, handeln och primärproduktionen var på plats och många hade förhoppningar om att få veta mer om livsmedelsstrategin.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht berättade om de delar som är viktiga för en nationell livsmedelsstartegi. Men några besked om när man kan förvänta sig att få se strategin kom inte. Foto: Katarina Johnsson

När livsmedelsseminariet hölls för ett år sedan talade Bucht, och likaså gjorde han i år. Denna gång var det många som hoppades på något besked gällande livsmedelsstrategin, men inget nytt kom på den fronten. Liksom han har gjort tidigare påpekade Bucht åter att innovation, förenkling, säkra livsmedel, hållbar produktion och export alla är viktiga parametrar i en livsmedelsstrategi.

– Jag tror på svenskt lantbruk, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, och fortsätter:

– Vår höga nivå inom livsmedelssäkerhet, hälsosam och hållbar mat är en styrka för framtiden. Jag har varit i Hong Kong och Kina för att träffa politiker och bygga relationer. Utan export kommer inte livsmedelsproduktionen att utvecklas i den takt vi vill.

Landsbygdsministern påpekar även att vi måste bli bättre på att stimulera innovation.

– Vi har satsat 440 miljoner på innovation genom EU-projektet EIP-Agri. Där kan man söka pengar för att utveckla idéer och produkter som främjar branschen.

"Klar våren 2016"

Vid seminariet för ett år sedan berättade Bucht följande:

– Vi har ingen exakt tidsplan, men hoppas att strategin ska vara klar våren 2016. Det ska göras ett gediget jobb, inget hafsverk, det är oerhört viktigt. Får vi en hel majoritet kring detta så skapar det styrka, vi är ett litet land och vi behöver ena oss.

Arbetet med de regionala livsmedelsdialogerna är färdigt. Föga förvånande spretar de åt olika håll, vilket innebär att arbetet med strategin troligen är en svår nöt att knäcka. Den deadline som regeringen gått ut med är i dagsläget april 2016.

Under tiden som en nationell livsmedelsstrategi tas fram har regionala strategier också börjat dyka upp. Regionförbundet Kalmar och Länsstyrelsen Östergötland är två exempel som kommit en bit på väg.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 14 januari 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste