Hesselby lantbruk investerar framåt

För drygt ett år sedan tog Tobias Larsson över driften på Hesselby lantbruk efter sin pappa Kjell. I och med detta bestämde han sig för att bygga ett nytt stall för stutar och tjurar. I november stallades de första djuren in, fem månader efter första spadtaget.

Tobias Larsson har byggt ett nytt djurstall på gården utanför Malmköping. Han tog över driften efter sin pappa Kjell för ett år sedan och i november stod det nya stallet klart. I byggprocessen tog de hjälp av byggnadsrådgivare Karin Kinander, vilket har varit positivt.  – Vi kunde hålla fokus på annat och vi fick hjälp med att få alla papper rätt, framförallt arbetsmiljöplanen, säger Tobias. Foto: Carolina Wahlberg
Gården som har gått i arv i sex generationer ligger strax utanför Malmköping. I januari genomfördes ett delgenerationsskifte på gården. 25-åriga Tobias Larsson tog över driften, men pappa Kjell äger fortfarande gården.

– Jag har fått mycket positiv respons sedan jag tog över. Men det blev en lite halvtuff start när vi skulle börja bygga mitt i allt. Det ska bli skönt att beta av på listan och komma i kapp, skrattar Tobias.

I det nya stallet finns det plats för 160 djur. Det gamla stallet används som mottagningsstall och där är kalvarna tills de är sex månader. Då flyttar de till det nya stallet fram till slakt. Stuten slaktas vid 21 månader och tjuren vid 17 månader. Djuren flyttas mellan facken ju mer de växer.

Bonde på riktigt

Det var efter att han skaffat sig erfarenhet på olika gårdar och utbildat sig till driftsledare på Vreta utanför Linköping, som han kände sig redo att dra hemåt och bli bonde på riktigt.

– Jag ville utöka djurantalet och växa med företaget och då var ett nytt stall ett måste, säger Tobias.

Allt började egentligen med att Tobias och Kjell gick på en ”Bygg Säkert-kurs” under våren 2014. Då kom de i kontakt med byggnadsrådgivaren Karin Kinander på Hushållningssällskapet. Hon rekommenderade sedan ett par gårdar att besöka för att inspireras inför nybygget. Därefter tog man beslut om att bygga under förra vintern.

Det nybyggda stallet äger Tobias och resten av gården arrenderar han än så länge.

– Men jag har förköpsrätt om gården skulle säljas. Eftersom att jag har byggt på pappas mark, säger Tobias.

Hela stallet är 20 meter brett och 48 meter långt. Längst in är djupströbädden, följt av skrapgång och sedan foderbord. Stallet är byggt för att vara lättskött. Det tar en 1,5 timme på morgonen och en timme på eftermiddagen att utfodra och se till alla djuren på gården. Nu utfodrar de med hela balar. Men planen är att köpa en mixervagn om slutfakturan på bygget tillåter det.

Bra stöttepelare

För att spara tid i byggprocessen tog man bland annat in byggnadsrådgivaren Karin Kinander.

– Vi kände att vi behövde någon som kunde hjälpa oss att hålla i själva byggprocessen. Jag var ny och har ingen erfarenhet av att att bygga. Då var det skönt att ha en bra stöttepelare, säger Tobias.

Kjell och Tobias började rita själva och förde sedan dialog med Karin. Förprövningen skötte de själva. Men de insåg sina begränsningar gällande arbetsmiljöplanen och att styra och samla alla entreprenörerna. Så där kom Karin in.

– Jag höll i byggmöten och såg till att de papper som skulle komma in kom in. Samt att alla visste vem som hade ansvar för vad, säger Karin.

Kjell och Tobias ville använda sig av lokala entreprenörer så långt det gick. Alla utom inredningsfirman (Ydre grinden) och leverantören av hallen (Borga plåt) är från trakten. De såg till att skaffa bra med referenser för att känna sig trygga med att arbetet skulle bli bra utfört. Att de är från trakten underlättar också eventuella framtida reparationer.

Kjell Larsson tog över gården från sina föräldrar 1975 och drev mjölkproduktion fram till 2006. Efter det blev det dikor och 2012 började man med ungnötsproduktion och nu är det stutar och mjölkrastjurar som gäller. I dag arbetar Kjell 75 procent utanför gården med lantbruksförsäkringar åt Länsförsäkringar. Sedan F-skattar han sina timmar hos Tobias.  – Nu är jag dräng, skrattar Kjell.

Jättekul process

En stor anledning till att de använt sig av byggnadsrådgivning är för att entreprenadverksamheten på gården inte skulle bli lidande, mer än nödvändigt. Men även om du lejer in en massa folk så sköter de sig inte helt själva.

– Jag har nog aldrig jobbat så mycket som jag gjort i år. Det är  rekord. Men det har varit en jättekul process och kul att vi har kunnat ha kvar entreprenaden, dessutom har den vuxit lite under året, säger Tobias.

– Byggtekniskt tror jag de flesta lantbrukare reder ut det själva. Men om man inte har full koll på gällande regelverk, eller vill ha en samordnare som håller i trådarna så kan det va bra att ta hjälp med det, säger Karin.

Även inredningsfirmor erbjuder liknande tjänster. Men att Hushållnings­sällskapet är en utomstående part som inte vill sälja delar tycker Kjell och Tobias varit bra.

Karin Kinander har jobbat som byggnadsrådgivare på Hushållningssällskapet i fem och ett halvt år. Hon jobbar mest med mjölkkor, häst, nöt och får. Ofta är det djurstallar, men hon hjälper även till med maskinhallar och småskaliga slakterier. Arbetsområdet sträcker sig över Sörmland, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Dalarna och Gävleborgs län.

Lättskött och säkert

I och med bygget har man ökat från 180 djur till 230 djur i dagsläget, med målet om 270 stycken.

Djuren köps in från tre mjölkgårdar i närheten, via mellangårdsavtal. Varje månad hämtar de nya djur.

Planen var att bygga så lättskött och så säkert som möjligt, i och med att man nu köpt in tjurar. Det ska alltid vara en grind som säkerhet mellan djur och personal. De strör med en halmrivare som kör på skrapgången för att slippa gå in till djuren.

I hallen får det plats med åtta grupper. Det finns fyra betongfack och varje fack är delat med grindar i mitten.

– Då kan vi ta ut två grupper och sedan tvätta och göra rent utan att det påverkar de andra grupperna, säger Tobias.

– För att få bästa möjliga smittskydd, fyller Karin i.

En annan fördel är att de kan vara mer flexibla när det kommer till djurgruppernas storlek. Huset är godkänt för 160 djur, med 20 djur i varje grupp. De gamla stallen på gården används som mottagningsstall för kalvarna till dess de är stora nog att flytta in i det nya vid sex månaders ålder.

I skrapgången går en automatisk utgödslingsskrapa ut till en gödsellagun precis utanför stallet. För att det inte ska frysa har de gjutit ner värmeslingor i betongen.

Deadline i november

Den fjärde november tog de in djuren i det nya stallet.

– Jag är riktigt nöjd! Det var duktiga entreprenörer som förstod att det var bråttom. Jag köpte in mycket mer djur än vad jag hade plats för. För att få igång och få fullt i stallet så fort som möjligt. Då kunde jag göra det under sommaren i och med att de var på bete. Deadline var i november, då måste alla djuren in, säger Tobias.

De hade fastpris på hallen, allt annat köptes löpande. Målsättningen var att investeringen max skulle kosta 3,5 miljon. Även om de när vi träffas inte fått alla slutfakturor ännu så ser det rätt bra ut. Man räknar med runt fem procent felmarginal. Kjell tror att marken runt om stallet har kostat ungefär 150 000 kronor mer än beräknat. Man har lagt duk och 30 till 40 centimeter gruvgrus, för att det ska bli ett bra underlag att köra på.

Hur ser ni på framtiden?

– Den är ljus och förhoppningsvis är det inte det sista stallet vi bygger. En dröm är att det står ytterligare en till ladugård här framöver. Jag vill även växa mer på mark- och entreprenadsidan. Målsättningen är att kunna ha en person anställd i framtiden, säger Tobias.

Hesselby lantbruk

Vem: Tobias Larsson äger driften och Kjell Larsson äger gården.

Var: Hesselby lantbruk utanför Malmköping

Vad: Byggt nytt stall för stutar och tjurar

Kostnad: Målet är 3,5 miljoner, men slutfakturan har inte kommit ännu. Man hoppas även få investeringsstöd.

Extra bra byggdetalj: Mycket ledlampor vid foderbordet, värmeslingor i utgödslingen, hålstansad plåt istället för vindväv för ventilation.

Mark: äger 30 hektar åker, 60 hektar skog. Brukar totalt 210 hektar åker och 40 hektar beten

Verksamhetsgren: Köttuppfödning, växtodling och entreprenadverksamhet

Tobias och Kjells byggtips:

Ta hjälp av en byggnadsrådgivare. De sitter inne med mycket kompetens, är ett jättebra bollplank och kan ge bra tips på andra gårdar man kan kolla upp.


Åk och titta på mycket innan. Men tänk på att få vill erkänna sina byggfel. Var kritisk, sålla och titta.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

Artikeln publicerades lördag den 23 januari 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste