Livsmedelsstrategi och handlingsplan

När handlingsplanerna för nöt och lamm presenterades, gled ämnet oundvikligen även över på arbetet med den nationella livsmedelsstrategin.

Helena Jonsson berättade mer om samarbetet mellan LRF och regeringen i arbetet med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Foto: Katarina Johnsson

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht talade vid presentationen av handlingsplanerna och underströk det positiva i att handlingsplanerna har kommit till. Han menade även att arbetet är värdefullt inom livsmedelsstrategin.

– Jag hoppas verkligen vi kan samlas politiskt kring livsmedelsstrategin. Vi måste lägga partipolitisk prestige åt sidan för att komma framåt, säger Sven-Erik, och understryker vikten av att alla parter måste vara villiga att kompromissa, annars kommer det inte att fungera.

Från näringens håll passade Göran Holm, som är vd för HKScan Skandinavien, på att ställa frågan om långsiktighet.

– Kommer livsmedelsstrategin att hålla över mandatperioden?, undrade han, och ställde även följdfrågan om näringen kan göra något för att underlätta att det blir så.

– Det är oerhört viktigt att vi får strategin på plats, man får kompromissa. Jag är beredd att släppa på saker som jag tycker borde vara där, men kommer prestige in i bilden går det åt pipan. Ni i näringen får sätta ännu mer press på oss politiker och visa att det är enormt viktigt att strategin kommer till, svarade Bucht.

När det gäller livsmedelsstrategin, kommer den att läggas som en proposition i riksdagen. Till denna ska det finnas en handlingsplan kopplad.

Helena Jonsson, har löpande kontakt med Sven-Erik Bucht och kan till viss del göra inspel gällande strategin.

– Vi har bra kontakt i många frågor, men livsmedelsstrategin är extra knepig i och med att regeringen ska lägga fram den som en proposition. Det är bra för att den får tyngd, men processen blir hopplöst besvärlig. Vi kan ge mycket input, men vi får lite tillbaka. Om inte regeringen är överens inom sig, så visar de inte korten, säger Helena, och fortsätter:

– Har vi väntat så här länge på en strategi, så kan vi vänta lite till, huvudsaken är att den blir så bra som den måste bli.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 januari 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Inget nytt gällande livsmedelsstrategin

Årets livsmedelsseminarium som Jordbruksverket höll på Myntkabinetten i Stockholm gick på temat ”Hur slår vi mynt av svenska mervärden”. Aktörer från politiken, handeln och primärproduktionen var på plats och många hade förhoppningar om att få veta mer om livsmedelsstrategin.

Kommentera

Senaste

Mjölkbonde - att vara eller att inte vara

DEBATT. Det har varit ett kaosartat år där marknaden i stort sett har kraschat. Pandemi, krig och inflation. Priserna på foder, gödning och diesel har varierat från dag till dag - ibland från timme till timme. Jag har kritiserat systemet. Politiken. Forskningen. Och även lantbrukarna. Jag har många gånger frågat mig själv om avvecklingen av vår svenska bondekår faktiskt är den utveckling lantbruket så länge har väntat på. 

Kommentera