Klimatmärkning ledde till ökad försäljning

En klimatcertifierad vara kan öka försäljningen med upp till åtta procent. Det visar en fältstudie som forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet genomfört.

Den högra skylten där klimatcertifieringen finns med ökade försäljningen med upp till åtta procent. Grafik: Sju Gårdar

I undersökningen som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Food Policy, har man utfört fältstudier på 17 olika Coop-butiker i och omkring Uppsala. 

Det man tittade på var kopplingen mellan olika information på skyltar och försäljningen av klimatcertifierad mjölk. Mjölken kom från Sju Gårdar, som var först i Sverige med att klimatcertifiera sina produkter.

På en tavla i butiken fanns det information om företaget och på en annan tavla fanns också informationen om klimatcertifiering med. Enligt resultatet så ökade efterfrågan på klimatcertifierad mjölk med upp till åtta procent, tack vara skylten som hade den kompletterande klimatinformationen. 

– Jag tycker att studien visar att det finns anledning för livsmedelsbutiker att vara behjälpliga med exponering och information om vilka livsmedel som är bra ur klimat- och miljösynpunkt. Svenska livsmedel håller en mycket hög nivå i detta avseende. De producenter som är klimatcertifierade och använder märkningen Svenskt Sigill kan på ett tydligt och trovärdigt sätt visa på en ännu högre nivå. Det är något att vara stolt över och exponera mer, säger Elina Matsdotter, klimatexpert på LRF samt medförfattare till rapporten, i ett pressmeddelande.

Studien genomfördes av forskare vid institutionen för ekonomi på SLU och nationalekonomiska institutionen på Uppsala universitet.

Fakta: Klimatcertifierad djuruppfödning och odling

Klimatcertifierade företag inom djuruppfödning och odling förbinder sig bland annat:

  • Att minska användningen av fossil energi.
  • Att bara använda el från förnybara källor, till exempel miljömärkt el.
  • Att använda foder och gödselmedel med lägre klimatpåverkan.
  • Att på mulljordsmark inte etablera nyodling.
  • Att all personal utbildas i sparsamt körsätt.
  • Att hushålla med kvävet vid gödsling för minskad lustgasavgång från jordarna.

Fakta: Svenskt Sigills olika märkningar:

IP Sigill:  Denna nivå säkrar extra produktionsmervärden som går utöver gällande lagstiftning inom områdena djuromsorg, miljöansvar och livsmedelssäkerhet.

Tillval – Klimatcertifiering: Innebär att företagets verksamhet dels uppfyller IP Sigillnivån, dels har vidtagit åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Mat och blommor som kommer från odling och djuruppfödning som är certifierad enligt tillvalet får bära märkningen Svenskt Sigill- Klimatcertifierad. 

Tillval – Naturbeteskött: Innebär förutom att nivån IP Sigill uppfylls att djuren har betat på svensk naturbetesmark. Kött som kommer från gårdar som är certifierade enligt detta tillval får bära märkningen Svenskt Sigill – Naturbeteskött.

Möjlighet till märkning med särskilt geografiskt ursprung: För verksamheter som är berättigade till märkningen Svenskt Sigill finns också möjlighet att välja en tilläggsmärkning med särskilt geografiskt ursprung där det framgår att produkten kommer från en speciell region eller plats.

Källa: Svenskt Sigill

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 28 januari 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste