400 miljoner kan dö av antibiotikaresistens

Tydliga budskap från dansk forskare. - Minska användningen av antibiotika inom lantbruket, annars kommer det få katastrofala följder, säger professor Henrik Westh, till dr.dk.

Försäljningen av antibiotika som används till djur har sjunkit i Europa. Sedan mätningarna började 2010 har 20 länder rapporterat sina siffror för åren fram till och med 2013 och trenden visar att försäljningen av antibiotika fortsätter att sjunka. I diagrammet visas försäljningen av antibiotika i milligram per kilo levandevikt och förändringen ges i procent. Grafik: Malin Strandli, Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten

Att använda antibiotika är ett enkelt sätt att få bukt med infektioner och sjukdomar hos både människor och djur i dagsläget. Men en ansvarslös användning gör bakterierna mer och mer resistenta.  

– Om vi fortsätter på samma sätt, kommer vi att börja dö av enkla infektioner, exempelvis efter en operation eller förlossning, på grund av att vi förlorar antibiotika som behandlingsmöjlighet, säger Henrik Westh, professor vid Hvidovre Hospitals Kliniske Mikrobiologiska Avdelning, till dr.dk.

I dag möts EU:s hälsoministrar i Amsterdam för att diskutera problemet och Henrik Westh vill skicka med dem ett budskap:

– Minska antibiotikaförbrukningen drastiskt, annars kommer det att få katastrofala följder. Beräkningar visar att över 400 miljoner människor riskerar att dö på grund av antibiotikaresistens. Under andra världskriget dog 60 miljoner människor och man har gjort allt för att undvika att det ska hända igen. På samma sätt borde vi fokusera på resistensproblematiken.

Professorn pekar på att en stor del av problemet finns inom lantbruket.

– Man har bestämt att antibiotikaförbrukningen ska minska med 15 procent de kommande fem åren, men den borde istället reduceras till endast 15 procent. Vi är tvungna att skära ner, säger Henrik Westh.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 februari 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste