EU:s jordar förstörs på många sätt

24 kvadratmeter åkermark i Europa, förstörs varje sekund. Den bebyggs, försaltas, förorenas, packas eller rinner iväg med vatten eller blåser iväg med vinderosion, visar en ny rapport.

Åkermark runt om i Europa förstörs på olika sätt, bland annat genom bebyggelse och ersoion. Foto: Katarina Johnsson

I ett projekt som kallas RECARE som pågår mellan 2013 och 2018 har 60 forskare skrivit en rapport på 200 sidor som heter ”Soil threats in Europe”. I den beskrivs de största hoten mot åkermarken. I inledningen av rapporten beskriver de jord som en ändlig resurs i och med att den bildas långsamt.

Hoten ser olika ut i olika länder. I Sverige är det markpackning och bebyggelse som är de största hoten, medan hotet i norra Tyskland, östra Nederländerna och Iberiska halvön, är vinderosion. Mullhaltsminskning i mineraljordar är ett problem, som man ser över hela Europa.

Försaltning är ett hot som är störst i södra Europa, där sker även ökenutbredning, vilket också är ett problem på Island.

I de tätbefolkade områden, främst i västra och centrala Europa, är bebyggelse ett hot. Översvämningar sker mestadels längs med Europas stora floder och skred drabbar mestadels bergsjordbruk.

När det gäller förorening i mark, är det svårare att peka ut drabbade regioner, i och med att det kan handla om lokala föroreningar. I det avsnittet pratar man även om förorening av åkermark med växtskyddsmedel.

Gemensamt för hoten, är att människan direkt eller indirekt ligger bakom dem alla.

Läs mer här.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 22 februari 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera