EU:s jordar förstörs på många sätt

24 kvadratmeter åkermark i Europa, förstörs varje sekund. Den bebyggs, försaltas, förorenas, packas eller rinner iväg med vatten eller blåser iväg med vinderosion, visar en ny rapport.

Åkermark runt om i Europa förstörs på olika sätt, bland annat genom bebyggelse och ersoion. Foto: Katarina Johnsson

I ett projekt som kallas RECARE som pågår mellan 2013 och 2018 har 60 forskare skrivit en rapport på 200 sidor som heter ”Soil threats in Europe”. I den beskrivs de största hoten mot åkermarken. I inledningen av rapporten beskriver de jord som en ändlig resurs i och med att den bildas långsamt.

Hoten ser olika ut i olika länder. I Sverige är det markpackning och bebyggelse som är de största hoten, medan hotet i norra Tyskland, östra Nederländerna och Iberiska halvön, är vinderosion. Mullhaltsminskning i mineraljordar är ett problem, som man ser över hela Europa.

Försaltning är ett hot som är störst i södra Europa, där sker även ökenutbredning, vilket också är ett problem på Island.

I de tätbefolkade områden, främst i västra och centrala Europa, är bebyggelse ett hot. Översvämningar sker mestadels längs med Europas stora floder och skred drabbar mestadels bergsjordbruk.

När det gäller förorening i mark, är det svårare att peka ut drabbade regioner, i och med att det kan handla om lokala föroreningar. I det avsnittet pratar man även om förorening av åkermark med växtskyddsmedel.

Gemensamt för hoten, är att människan direkt eller indirekt ligger bakom dem alla.

Läs mer här.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 22 februari 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

Jordbruk är mer än förenklade val

Vi producerar ägg hemma på gården. Vi har 14 höns. Eller, det är inte riktigt sant, för ganska många av dem är ju tuppar. Och fyra av dem är faktiskt ankor om man nu skall vara lite petig. Ankor är som höns men värper lite sämre, och äter lite mer. Det känns fantastiskt bra att gå ut och plocka egna ägg till frukost. Eller att föda upp dem på matrester. Jag tror att våra höns har det ganska bra. Men efter några år som äggproducent kan jag också se några svagheter med den småskaliga produktionsinriktningen vi valt.

Kommentera