EU:s jordar förstörs på många sätt

24 kvadratmeter åkermark i Europa, förstörs varje sekund. Den bebyggs, försaltas, förorenas, packas eller rinner iväg med vatten eller blåser iväg med vinderosion, visar en ny rapport.

Åkermark runt om i Europa förstörs på olika sätt, bland annat genom bebyggelse och ersoion. Foto: Katarina Johnsson

I ett projekt som kallas RECARE som pågår mellan 2013 och 2018 har 60 forskare skrivit en rapport på 200 sidor som heter ”Soil threats in Europe”. I den beskrivs de största hoten mot åkermarken. I inledningen av rapporten beskriver de jord som en ändlig resurs i och med att den bildas långsamt.

Hoten ser olika ut i olika länder. I Sverige är det markpackning och bebyggelse som är de största hoten, medan hotet i norra Tyskland, östra Nederländerna och Iberiska halvön, är vinderosion. Mullhaltsminskning i mineraljordar är ett problem, som man ser över hela Europa.

Försaltning är ett hot som är störst i södra Europa, där sker även ökenutbredning, vilket också är ett problem på Island.

I de tätbefolkade områden, främst i västra och centrala Europa, är bebyggelse ett hot. Översvämningar sker mestadels längs med Europas stora floder och skred drabbar mestadels bergsjordbruk.

När det gäller förorening i mark, är det svårare att peka ut drabbade regioner, i och med att det kan handla om lokala föroreningar. I det avsnittet pratar man även om förorening av åkermark med växtskyddsmedel.

Gemensamt för hoten, är att människan direkt eller indirekt ligger bakom dem alla.

Läs mer här.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 22 februari 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste