KemI: "Olyckligt att olika medlemsländer gör olika tolkningar"

Kemikalieinspektionen väljer att avslå LRF:s dispensansökan om att få använda betmedlet Modesto i vissa områden där jordloppor är ett stort problem. Anledningen är att den svenska myndigheten anser att en dispens strider mot EU:s förordningar.

Samtidigt som Kemikalieinspektionen förbjuder betmedlet i Sverige, gör andra EU-länder en annan bedömning.

Hur kommer det sig att ni gör bedömningen att det går emot EU-förordningen, medan till exempel Finland och Storbritannien väljer att göra andra bedömningar och ger dispens? Om det är så farligt som ni säger, borde inte de också ha totalförbud?

– Vi har bedömt att EU-förbudet mot neonikotionoider är utformat på ett sådant sätt att vi inte har möjlighet att ge dispens. Beslut om dispenser i andra medlemsländer förändrar inte den bedömningen, men det är olyckligt att olika medlemsländer gör olika tolkningar av möjligheterna till dispens. Vi tycker att det skulle vara bra om EU-kommissionen kunde agera mot de medlemsländer som enligt oss inte gör rätt bedömning av EU-förbudet, skriver Kemikalieinspektionens avdelningschef, Agneta Westerberg, i ett mejl.

Man förbjuder medlen för att de påverka bina, vilket får som följd att rapsodlingen minskar. Finns det ingen raps, minskar bina också. Hur ser ni på det?
 
– Syftet med EU-kommissionens förbud är ju att förhindra massdöd bland bin, som i förlängningen kan hota livsmedelsproduktionen. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, har gjort en riskbedömning som visat att de aktuella ämnena kan medföra höga och akuta risker för bin, och det är de riskerna som EU-kommissionen vill undvika med förbudet. Samtidigt ser vi ett behov av att skydda raps- och rybsodlingarna för odlarnäringens skull. Det bästa vore om det skulle gå att hitta sätt att skydda odlingarna mot jordloppor utan att hota bina.

Här kan man läsa beslutet i sin helhet.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 23 februari 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Privat, Företag och Lantbruk – Varför då?

Krönika: Som lantbrukare är vi vana vid att våra rådgivare på banken har samma eller liknande bakgrund som vi själva. De har utbildning inom vårt område och följer branschen, marknaden och utvecklingen på samma sätt som vi. Att ha rådgivare med den kompentensen är något som vi kan dra stor nytta av och använda för att utveckla våra företag. Andra typer av företag, som exempelvis elektriker, frisörer och klädbutiker, har inte samma förmån att deras rådgivare har samma specifika kompetens.

 

Kommentera