Fem punkter som ska lyfta köttet

Det måste bli lättare för konsumenten att veta vad för köttkvalitet man köper, samtidigt borde uppfödaren få betalt för den kvalitet som levereras. I dag är den ojämn och måste bli jämnare och högre för att gå en ljus framtid till mötes. 

Diskussion om ätkvalitet vid en av de två tankesmedjorna. Från vänster: Johan Jureskog (kock och restaurangägare, bla Restaurang AG), Anna Hessle (forskare nötköttsproduktion SLU), Hans Agné (VD Svenska Köttföretagen) Håkan Fällman (Fällmans Kött) Foto: Kristina Anderback

Under ett förprojekt träffades olika aktörer från slakteri, styckning, grossister, foodservice, restaurang, dagligvaruhandel samt forskning för att diskutera detta, vilket mynnade ut i fem punkter som ska resultera i en bättre köttkvalitet.

  • En ökad selektering och sortering i olika kvaliteter
  • En ny betalningsmodell som prisdifferentierar olika kvaliteter
  • Etablering och spridning av ”best practice” för att optimera ätkvaliteten i primärproduktion och förädling
  • En ökad kunskap om vad ätkvalitet innebär bland butikspersonal och beställare
  • En ökad kunskap om vad ätkvalitet innebär bland konsumenter

Utöver punkterna som man kom fram till i förprojektet konstaterades även att svenska konsumenter har ett stort förtroende till svenskt kött och dess etiska kvalitet. När det gäller ätkvalitet ligger Sverige dock efter. Enligt förprojektgruppen präglas det svenska köttet av en ojämn kvalitet, lågt utbud och en liten mängd premiumkött.

Slutsatserna av projektet visar att det är viktig att ta tag i dessa brister då ätkvaliteten med stor sannolikhet kommer att bli ännu viktigare framöver då konsumenter väntas minska sitt totala intag av kött, men välja bättre produkter.

Initiativet till förprojektet togs utifrån ett samarbete mellan Agroväst, SLU, SP Food and bioscience, Svenska Köttföretagen, Svenska Fåravelsförbundet, Svenskt Kött och Sveriges Nötköttsproducenter. Även Teknologisk Institut i Danmark. Finansiärer är Västra Götalandsregionen, EU Interreg Östersund-Kategatt-Skagerak och ingående partners. Macklean Strategiutveckling har på uppdrag från ovan nämnda parter genomfört  tankesmedjor samt nuläges- och omvärldsanalys.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 15 mars 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Vad är det som (inte) händer?

Krönika: Året var 1797. De första försäkringarna mot hagelskador på skördar i Europa började ta form. Hagelskurarna kunde ge betydande ekonomiska konsekvenser för den enskilde lantbrukaren och en förlorad produktion innebar svält för samhället. En försäkringslösning bidrog till att hjälpa lantbrukarna att möta meteorologiska fenomen, där yrkeskunskapen inte kunde påverka utfallet av skörden. Hur har försäkringslösningarna inom detta område utvecklats de senaste 225 åren?

 

Kommentera