"Nya möjligheter på landsbygden med fibersamverkan"

Fibersamverkan.se bildades 27 februari i år som en riksorganisation för medlemsägda fibernät. Ofta kallade byanät eller landsbygdsnät. Tiden är mogen för en central samtalspart för det offentliga samhället, kommersiella aktörer och andra, när de behöver hantera frågor som berör våra lokalt ägda nät. 

För Fibersamverkan.se finns en potential på 1 500 föreningar och 300 000 anslutningar över hela riket år 2020. Det är alltså en betydande del av landsbygdens familjer och företag som har nytta av att deras perspektiv kommer med i samhälls- och kommersiell planering.

Vi vill i detta läge påminna om att hela det statliga stödet matchas av ideella arbetsinsatser och egna investeringar i fastigheterna. Flera tjänstemän på myndigheterna låter förstå att landsbygdsbornas engagemang för denna satsning är så stor att det överstiger anslagna medel. Här måste alltså öppnas för tillskott av ytterligare medel att ställa jämte de ideella arbetsinsatserna.

Det vore redbart om regeringen och samtliga riksdagspartier, tydligt uttalar att på landsbygden kommer utveckling av trådlöst nät som 4G och 5G, inte under överskådlig tid, och inte heller senare, att motsvara de krav på tillgänglighet och överföringskapacitet som redan ställs i många sammanhang och helt säkert kommer att ställas i en snar framtid.

Vår verksamhet måste skötas med respekt för och omsorg om den privata äganderätten. När stöd anslås till våra föreningar ges inga pengar till intrångsersättningar på mark. De flesta föreningar bygger därför sina nät på egna och grannars marker utan att betala ersättning. Det finns aktörer, både offentliga och kommersiella, som tror att vi kommer att lämna över våra nät till dem för att vi inte i längden orkar driva dem. För att motverka en sådan utveckling behövs Fibersamverkan.se. Det vore ytterst olyckligt om krafter som inte ser till landsbygdens bästa lyckas slå in kilar mellan grannar i varenda bygd runt om i landet.

Ännu tydligare blir behovet av vår verksamhet när man ser till vad en fiberförening är för konstruktion. Åttio procent av föreningarna är ekonomiska föreningar, alltså företag. Det spelar ingen roll om den anslutna fastigheten är en stor gård, en industri, en villa eller ett fritidshus. Samtliga medlemmar är delägare i ett företag. Våra medlemmar, inte bara deras styrelser, gör klokt i att tänka företag. Ett av Fibersamverkan.se:s stora uppdrag blir att bistå med den folkbildning detta tarvar. Det är en folkbildningsinsats som kommer att vara en av de största någonsin.

Mats Jangdal
Ordförande Fibersamverkan

 

Artikeln publicerades tisdag den 29 mars 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

”AI är spännande och ska hjälpa hela världen medan GMO är bannlyst”

Krönika: Det kom ett mess till mig häromdagen. Min man var ute på åkern för att få ner de sista hektaren korn i marken innan det annalkande regnet. Uppenbart hade den senaste intensiva veckans alla timmar i traktorn gjort att tankarna börjat glida alltmer från gårdens bestyr till omvärldsreflektioner… ”En tanke från traktorn… Visst är det konstigt att AI är spännande och ska hjälpa hela världen medan GMO är bannlyst… Tror nog att AI är värre för den fria mänskligheten…”

 

Kommentera