Grupparbete mot parasiter

Nationellt sett är infektioner som orsakats av parasiter en viktig orsak till nedsatt tillväxt och sjuklighet hos idisslare. För att ta itu med problemet har en samverkansgrupp skapats.

Betesburna parasiter är en viktig orsak till sämre hälsa hos idisslare. En ny samverkansgrupp, Sampar, ska jobba specifikt med frågan för att förbättra situationen. Foto: Carolina Wahlberg

Samverkansgruppen ska jobba för en effektiv kontroll av betesbruna parasitinfektioner för framför allt nötkreatur och får. Genom kunskap och information ska effekten av tillgängliga preparat mot parasiterna bibehållas.

Gruppen kallas för Sampar, som står för samverkansgruppen för parasitologi. Den består av representanter från Gård & Djurhälsan, SLU, och SVA.

Sampar ska sprida råd, kunskap och information om betesburna parasiter i Sverige. Speciellt ska fokus riktas mot att motverka resistens mot avmaskningsmedel.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 01 april 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste