"Findus nedläggning är bara toppen på ett ärtberg"

Nyheten att Findus stänger sin anläggning i Bjuv och flyttar verksamheten till Tyskland slog ner som en bomb i Livsmedelssverige. Tyvärr är detta bara toppen på ett ärtberg. Svensk livsmedelsproduktion verkar på en marknad med hård konkurrens. Såväl odling som förädling har minskat till förmån för importerade produkter och råvaror från andra länder. 

Krisitna Yngwe, Riksdagsledamot (C) och
Vice Ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet.  Foto: Carolina Wahlberg

Findusärtan är ett utmärkt exempel på detta. Findus frysta ärtor är sannolikt världens mest miljö- och klimatvänliga ärtor. Findus var först ut i världen att klimatcertifiera produktionen, och den miljövänliga odlingen har gett ärtor av barnmatskvalitet, det vill säga utan mätbara rester av bekämpningsmedel. Satsningar på forskning och innovation har lett till nya sorter som passar de skånska förutsättningarna, där ärtsorten Ebba varit flaggskeppet, och har exporteras världen över. De har saluförts som superfärska med världsunik smak och kvalitet, tack vare den skånska myllan och klimatet och genom att kedjan från skörd till frys hålls under tre timmar.

Findusärtan symboliserar alltså allt det som bra och unikt med svensk produktion och som färgar den svenska livsmedelsdebatten – miljöhänsyn, klimathänsyn, innovation, konsumentfokus. Nu läggs denna odling ner och flyttar till Tyskland.

Vi ska vara stolta över den svenska livsmedelsproduktionen, men vi måste också fråga oss varför världens mest hållbara jordbruk inte är lönsam nog att överleva i Sverige. När vi pratar om ökad livsmedelsexport så är det ju inte produktionsflytt till Tyskland vi menar. Men det är dit vi är på väg. Vi ser det även inom mjölken. När Europa släppte den europeiska mjölkproduktionen fri genom slopade mjölkkvoter för ett år sedan ökade mjölkproduktionen på Irland med 20%, i Danmark med 7,3%, Tyskland med 5,6% och Polen med 8%. Den svenska mjölken, som är producerad av kor som betar, som äter GMO-fritt foder, får minimalt med antibiotika, som har 44% lägre klimatpåverkan än det globala genomsnittet,  minskade svensk mjölkproduktion med 3%.

Detta är signaler vi måste ta på allvar. Om vi långsiktigt vill ha en konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion måste vi göra något annorlunda än vad vi gjort hittills. Den livsmedelsstrategi som regeringen nu framarbetar måste präglas av en nykter syn på det läge svensk livsmedelsproduktion befinner sig i. Två frågor måste genomsyra strategin. För det första måste regelbördan minska. Företagen måste ges större förtroende att sköta sina företag utan att detaljstyras, och frihet under ansvar bör inte bara gälla i skogen utan även inom lantbruket. För det andra måste kostnadsläget sänkas. Kostnaderna för jobb och företagande är bland de högsta i Europa och särskatter och diverse avgifter påverkar konkurrenskraften i hela livsmedelskedjan.

Det är också hög tid att regeringen kommer ut på banan. I fjol invigde landsbygdsminister Bucht Findus nya fryslager i Bjuv. Sedan nyheten om nedläggningen drabbade Livsmedelssverige har det dock varit helt tyst från Näringsdepartementet. Genom samverkan mellan Bjuvs kommun, Region Skåne, det skånska näringslivet och med aktivt stöd från regeringen kan Findus flytt vändas till något positivt om lokaler och kunskap tas tillvara och utvecklas så att visionen om ett ”Food Valley of Bjuv” förverkligas.

Nu är det dags för Bucht att visa handlingskraft  - upp till kamp för svensk livsmedelsproduktion! 

Kristina Yngwe
Riksdagsledamot (C)
Vice Ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet 

 

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 april 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste