Odling på KemI:s villkor

Nyligen avslogs LRF:s ansökan om att få använda Stomp i grönsaksodling, detta kommer att innebära stora utmaningar för svensk odling i år. Bedömningen som görs av KemI, skiljer sig i vissa fall från övriga EU-länder, vilket kan leda till orättvisa konkurrensvillkor. 

KemI avslog LRF:s ansökan om dispens för Stomp i odling av lök, purjolök, gräslök, palsternacka, torra trädgårdsbönor och rotpersilja. Det innebär bland annat att odlarna står utan ett effektivt redskap mot svårbekämpade ogräs som nattskatta och bägarnattskatta. Bilden visar ett försök med lök och nattskatta, tydligt är att nattskattan snabbt tar över. Foto: Stina Andersson
Stina Andersson på HIR Skåne är en av dem som jobbat med försök för att hitta alternativ till Stomp samt nya strategier. Ett av de lyckade försöken har lett fram till en nya ogrässtrategi för morötter, där man inte längre behöver Stomp. Foto: HIR Skåne

Just nu är det Stomp som är den aktuella produkten som KemI stoppat ansökan på dispens för.

– Vi har levt med detta under väldigt lång tid och det är helt tokigt att man inför säsong, inte kan veta vilka preparat som är tillgängliga, säger Stina Andersson, rådgivare på HIR Skåne, och fortsätter:

– Lökodlingen ser svår ut framöver. Avslag på dispens för Stomp och ingen Totril nästa år. Det är även osäkert med omregistrering av Fenix och Acrobat, som är det enda riktigt effektiva preparatet mot lökbladmögel. Vill vi att produktionen ska flytta utomlands? frågar sig Stina, och poängterar att importerad lök är bekämpad med långt fler preparat än det vi har godkänt i Sverige.

Vill se fler tester

Flertalet produkter har testats i försök som gjorts inom LRF:s Minor use projekt i samarbete med Hushållningssällskapet och Peter Hartvig på Aarhus universitet, men i KemI:s avslag skrev man att fler produkter borde ingå i försöken.

– Utifrån det vi läste i avslaget, så hade vi gärna velat veta vilka preparat som de tycker att vi ska testa som vi inte redan har gjort. Det har pågått screeningförsök för att hitta nya möjliga produkter samt strategiförsök för att hitta fungerande strategier sedan 2009. I Skåne har vi på HIR även haft ERFA-grupper tillsammans med odlarna för att prova olika strategier, säger Stina och fortsätter:

– Jag tycker nästan det känns som ett hån från KemI med detta uttalande. Jag skulle önska att de engagerade sig i framtagningen av försöksplaner för att ge oss feedback i val av preparat, det skulle spara oss mycket tid och pengar.

Matrigon och Fox

Björn Isaksson har varit handläggare i ärendet Stomp på Kemikalieinspektionen. Foto: Kemikalieinspektionen

Björn Isaksson, som är handläggare i ärendet, svarar att KemI inte gjort en fullständig genomgång av alla växtskyddsmedel som är godkända i Sverige, men det finns två preparat som han tar upp.

– Matrigon 72 SG är ett exempel. Bruksanvisningen visar att den är effektiv mot nattskatta och den är godkänd att använda i andra grödor i Sverige. Har man tittat på den i strategiförsöken? frågar sig Björn, och fortsätter:

– Även Fox 480 SC är godkänd att använda vid ogräsbekämpning i vårraps. Har man undersökt om denna produkt kan användas i strategiförsök?

– Att LRF inte prövat och omnämnt fler godkända produkter än de som återkommit i strategiförsöken begränsar deras möjligheter att nå framgång i att finna alternativ till Stomp SC. Matrigon 72 SG och Fox 480 SC är exempel på redan godkända produkter som skulle kunna utgöra alternativ, och som behöver utvärderas av sökanden. En fullständig genomgång av godkända växtskyddsmedel skulle säkert kunna leda till ännu fler träffar än de här nämnda produkterna, säger Björn.

Agneta Sundgren som är projektledare för LRF:s Minor use försök blir mycket förvånad över dessa uppgifter.

Agneta Sundgren är ansvarig för LRF Minor use projekt och förvånades över KemI:s uttalande gällande Fox och Matrigon. Foto: LRF

– När vi inledde försöken i lök så gjorde vi en screening av 25 olika ogräsmedel utifrån vad som är godkänt. Fox ingick i den screeningen, men eftersom det inte finns något MRL-värde var den inte aktuell att gå vidare med. När det gäller Matrigon var den också med och är godkänd i Danmark, men det är en mycket smal produkt som särskilt bekämpar korgblommiga ogräs och som kan ge skador på löken i lagret. Därför har vi inte vågat gå vidare med den, säger Agneta, och fortsätter:

– Det är svårt att hitta preparat som kan användas i en tillräckligt hög dos för att bekämpa ogräset och samtidigt inte skada löken. Det är just den ekvationen vi kämpar med i försöken.

Att få ett godkännande

Om det skulle visa sig att man hittar ett preparat som kan ersätta Stomp, så finns det två vägar att gå för att få ett godkännande som gäller längre än en dispens.

Dels kan man göra en så kallad UPMA-ansökan, som innebär att produkten får ett utvidgat godkännande för ytterligare användningsområde. Till exempel om man vill ha Matrigon godkänt, så skulle det kunna sökas ett UPMA, som då gäller lika länge som själva produktgodkännandet.

En UPMA förutsätter att produkten är godkänd i Sverige, vilket inte Stomp är, och det är anledningen till att dispens har sökts för Stomp år efter år. Om Stomp ska kunna godkännas i Sverige krävs att en ansökning om godkännande eller ömsesidigt erkännande görs. Det är betydligt mer komplicerat än att söka UPMA.

På frågan om hur lång handläggningstiden är, svarar Björn att han inte kan säga exakt, men att det ligger någonstans runt 1 till 1,5 år från det att ansökan inkommit tills det att beslut tas.

Det andra alternativet, är att be innehavaren av godkännandet att göra en ändring i produktgodkännandet som då blir en villkorsändring av användningsområdet. Det är dock krångligare och dyrare. För en mindre trädgårdsgröda, som grödorna i Stompfallet, skulle ett UPMA fungera, menar Björn.

Överklagar beslut

KemI tog beslutet att avslå LRF:s dispensansökan den 31 mars och därefter har LRF tre veckor på sig att inkomma med en överklagan. Detta arbete inleddes direkt, för att överklaga så fort som möjligt.

– Att inte få använda Stomp är en katastrof för svensk lökodling. Det finns andra växtskyddsmedel men de tar inte alla ogräs, till exempel nattskattan som skulle ta över och kväva löken. Mekanisk rensning ser jag som ett dyrt och orealistiskt alternativ, säger Agneta Sundgren, växtskyddsexpert på LRF, i ett pressmeddelande.

Godkänt i Europa

Det verksamma ämnet i Stomp heter pendimetalin och var godkänt i Sverige fram till den 31 december 2008. Då beslutade KemI att inte förnya godkännandet för att de bedömde att produkten medför oacceptabla risker för vattenlevande organismer. I och med förbudet har LRF sedan 2011, ansökt och beviljats dispens för en viss användning av Stomp.

Kruxet är bara att pendimetalin är godkänt i alla andra EU-länder, det står dock inte i vilka grödor som preparatet får användas, men i Sverige är det alltså förbjudet.

– Pendimetalin har bland annat en stor användning i oljeväxter i många länder, vilket gör att de klarar sig utan Butisan Top som ju förbjöds i Sverige ifjol, skriver Agneta Sundgren, i ett mail till Jordbruksaktuellt.

 

Artikeln publicerades fredag den 15 april 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste

Vår bransch behöver ett marknadslyft och en positiv säljångest

Krönika: Konsumenten köper inte svenskt och lokalproducerat av barmhärtighetsskäl, man köper det för att man förstår och gillar det. Men, kostar det mycket mer, då är det inte så säkert att den svenska varan åker ner i korgen ändå. Trots att man kanske har råd. Det läggs mycket mindre pengar på mat idag än för 50 år sedan. Här kommer behovet av försäljning, förhandlingsförmåga och ett generellt marknadslyft i branschen in.

Kommentera