Obalans ger återigen sänkt mjölkpris

Den 1 maj sänks Arlas mjölkpris, både för konventionell och ekologisk mjölk, med en eurocent, motsvarande 9,4 svenska öre.

Arla sänker mjölkpriset med 9,4 öre i maj. Grafik: Vilhelm Ektander

För den konventionella mjölken innebär det ett a contopris på 244,3 öre och för den ekologiska mjölken 407,7 öre. 

– Marknadsutvecklingen är för närvarande negativ. Arla är inte immun mot marknadssituationen, även om vi just nu presterar bättre än marknaden. Vi lyckas flytta större delen av den extra ägarmjölken till varumärkesprodukter och Foodservice, men även dessa områden påverkas av den globala obalansen mellan tillgång och efterfrågan och den starka priskonkurrensen, säger Natalie Knight, finanschef för Arla Foods, i ett pressmeddelande.  

Obalansen mellan tillgång och efterfrågan är fortsatt väldigt stor. Många länder med redan stor mjölkproduktion ökar ytterligare. Fortsatt stora ostlager globalt och tuff konkurrens på marknaden påverkar prisbilden negativt. 

Arla skriver "någon stabilisering kan fortfarande inte skönjas och ytterligare sänkningar kan inte uteslutas".

Fakta:

  • Fettvärdet är 25,65 kronor per kilo, och proteinvärdet är 41,05 kronor per kilo.
  • Förväntad efterlikvid och ränta 2016 är 9,4 öre och förväntad konsolidering 12,0 öre.
  • Ekotillägget är 163,4 öre.
  • Arlapriset är 266,9 öre per kilo konventionell mjölk och 430,3 öre per kilo ekologisk mjölk.

Avräkningskursen för aktuellt kvartal: 1 DKK = 124,5 SEK öre (1 SEK = 80,3 DKK öre).

Avräkningskursen är medelvärdet av den faktiska kursen åtta kvartal bakåt.

Källa: Arla

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 april 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera