Gemensam insats mot köttfusk

Kött och Charkföretagen, KCF, har initierat ett bredare samarbete med Livsmedelsverket och miljöförvaltningarna i Göteborg och Stockholm. Detta för att minska möjligheterna för livsmedelsbedrägeri och fusk.

Kött- och Charkföretagens vd Magnus Därth är glad över det förstärkta samarbetet mellan myndigheter och branschen för stt motarbeta livsmedelsfusk. Foto: KCF

KCF vill jobba för att stärka den seriösa delen av branschen och vill därför att kontakten och samarbetet mellan branschen och berörda myndigheter ska bli bättre. Förra veckan hade Kvalitetsnätverket ett möte och då diskuterades äkthet och hur den ska kunna kontrolleras. 

– Vi ser samarbete mellan myndigheter och bransch som en mycket viktig del i att göra arbetet med att stävja livsmedelsfusk framgångsrikt, säger Maria Florin på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande. 

Under mötet beslutades även om en särskild arbetsgrupp, där personer från berörda myndigheter och bransch ska ingå för att motverka livsmedelsbedrägerier.  

– Jag är mycket nöjd med dagen främst eftersom KCF:s initiativ nu ser ut att bära frukt i form av ett utökat samarbete med myndigheterna. Dialogen mellan myndigheterna och de företag som vi representerar, som varje dag strävar efter att förse konsumenterna med säkra och trygga livsmedel, är mycket viktig. Jag ser fram emot en fortsatt tät dialog med de olika aktörerna, säger Magnus Därth, VD för Kött och Charkföretagen, i ett uttalande. 

Uppföljning av leverantörer och vikten av noggran kvalitetskontroll var andra ämnen som diskuterades under mötet. 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 25 april 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste