Miljön i magen avgör metangasproduktionen

Den unika vomfloran hos kor påverkar hur mycket metangas de producerar och släpper ut. Mängden metangas kan även påverkas av fodertillsatser, det visar Rebecca Danielssons avhandling från SLU.

En avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar att kons unika vomflora påverkar hur mycket metangas som kon producerar. Den visar även att en ökad grovfoderinblandning inte behöver öka utsläppen av metangas och att fodertillsatser kan minska utsläppen. Foto: Carolina Wahlberg

Olika kor släpper ut olika mycket metangas och  detta fenomen har Rebecca tittat närmare på i sin avhandling. Hon har undersökt den unika vomfloran samt vad djurens foder har för betydelse för  metanproduktionen.

I dagsläget består fodret till mjölkkor till stor del av kraftfoder, i konventionella foderstater kan det vara mer än hälften av torrsubstansen. Det finns samtidigt ett intresse att öka andelen grovfoder för att utnyttja kons unika förmåga att ta tillvara på gräs och spara kraftfodret till enkelmagade djur och människor istället. Det har har dock funnits misstanke om att mer grovfoder ökar metangasproduktionen. Men Rebeccas forskning tyder på att det inte behöver vara så.

I utfodringsförsök visade det sig att kor som fick 90 procent grovfoder inte släppte ut mer än de som fick 50 procent grovfoder. Inte heller påverkades andelen metanogener, vilka är demikroorganismer som producerar metangas i vommen. När en jämförelse gjordes mellan kor som släppte ut mycket respektive lite metangas, såg man att vomflorans sammansättning skiljde sig åt mellan korna.  

Genom DNA-teknik kunde man bekräfta detta. Skillnaden i vomflora påverkade produktionen av metan, men den hade dock ingen betydelse för kons foderutnyttjande eller mjölkproduktion.

I arbetet med avhandlingen gjordes även försök med fodertillsatser. När en fodertillsats baserad på cashewnötskal användes i en konstgjord vom, förändrades vomfloran och metangasproduktionen minskade med 18 procent. Resultatet måste dock verifieras på riktiga kor innan det skulle fungera som tillsats i utfodring.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 16 maj 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste