Verkstad inom 30 för 550

30 för 550 är en del av Handlingsplan Gris och målet är att förbättra resultaten inom svensk smågrisuppfödning. Nu har expertgrupperna inom 30 för 550 haft kick-off, vilket innebär att arbetet drar igång med full fart. 

Handlingsplan Gris bildades i juni 2014 i kölvattnet av den stora griskris som då pågått en tid. Sedan dess har det bildats Handlingsplaner inom såväl mjölk- som nöt- och lammbranschen.

Svensk slaktgrisuppfödning håller världsklass med avseende på produktionsresultat. Men inom smågrisuppfödningen finns en del utmaningar som projektet 30 för 550 ska jobba med. Namnet kommer av att man vill göra det möjligt att ta fram 30 smågrisar per sugga och år till en maximal kostnad av 550 kronor. Ett sätt att göra det på är att tillhandahålla spetsrådgivning till smågrisuppfödare. För att kunna åstadkomma det har man bildat Expertgrupper inom fem olika ämnesområden; fruktsamhet, spädgrisöverlevnad, tillväxtgrisar, rekrytering och avel samt ekonomi. 

I slutet av april hade Expertgrupperna kick-off, och nu är de redo att sätta igång arbetet på ett antal testgårdar med full fart. 

– Syftet med mötet var att fastställa vilka mål varje expertgrupp ska jobba mot på sina testgårdar och hur det arbetet ska genomföras. Expertgrupperna har också bestämt till vilka länder den första studieresan ska gå till. På träffen fastställdes även hur expertgrupperna ska samverka med foderföretagen i Sverige. Ett första steg blir en utbildning om foder för experterna efter sommaren, berättar Theres Strand på Svenska Köttföretagen, som samordnar arbetet. 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 27 maj 2016

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Kravet på yrkeslivserfarenheten får aldrig försvinna

I skrivandet stund är det den 1 maj och här på Alnarp har den traditionsenliga karnevalen precis genomförts. I dag har jag spelat fotboll, haft kuddkrig på stocken och utkämpat slaget om Plaskan tillsammans med mina älskade samojeder och de där ändå rätt trevliga skåningarna i andra laget. Och såklart åkt i karnevalståget ihop med det ena konstigare fordonet efter det andra, som det ägnats en vecka åt att för det första få att starta, ryka så mycket som möjligt och låta högre än bilen bredvid. 

Kommentera