Kraftig nedskrivning av LRF Media

I årsredovisningen för 2015 skriver LRF ner det bokförda värdet av LRF Media med nästan 70 procent, från en kvarts miljard till 81 miljoner.

I LRF Medias årsredovisning för 2015 redovisas ett resultat efter finansiella poster på minus 62,6 miljoner kronor. Året innan låg samma siffra på minus 33,9 miljoner kronor. Förlusten täcks som tidigare år genom koncernbidrag från moderbolaget.

Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades också kraftigt, från minus 15 miljoner 2014 till minus 83 miljoner kronor 2015.

Den dåliga ekonomin i LRF Media har föranlett LRF att i sin årsredovisning skriva ner värdet av dotterbolaget LRF Media från 258 miljoner kronor, till 81 miljoner kronor. Denna nedskrivning medför att vårens försäljningar av magasin och dotterbolag inte kommer att ge upphov till så stora bokföringsmässiga förluster, som hade varit fallet utan jättenedskrivningen. 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 23 maj 2016

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste